Συζήτηση στις 28/07/2014 στο ΔΣ του ΣΟΙΠ για την ενεργοποίηση του ΣΔΙΠ

[30/12/2014] Επιστολή ΣΟΙΠ προς Δήμο Ωρωπού με θέμα "Εκχιονισμός Ιπποκρατείου Πολιτείας":
Διαβάστε την επιστολή...

[30/12/2014] Επιστολή ΣΟΙΠ προς Δήμο Ωρωπού με θέμα "Παγετός στο οδόστρωμα":
Διαβάστε την επιστολή...

[30/12/2014] Επιστολή ΣΟΙΠ προς Δήμο Ωρωπού με θέμα "Ύδρευση":
Διαβάστε την επιστολή...

[5/12/2014] Επιστολή Ομάδας Πρωτοβουλίας Μόνιμων Κατοίκων Ι.Π. προς κατοίκους και μέλη του ΣΔΙΠ:
Διαβάστε την επιστολή...

[5/12/2014] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς μέλος ΔΣ κ. Πάντο:
Διαβάστε την επιστολή...

[2/12/2014] ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνάντηση σχετικά με το ΣΧΟΑΑΠ Αφιδνών στις 3/12/2014 (ώρα 18:30) στο ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου Σχετικό Έγγραφο...

[2/12/2014] Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μας ενημερώσουν ηλεκτρονικά σχετικά ποιές λάμπες φωτισμού χρειάζονται αλλαγή και που βρίσκονται

[28/11/2014] Επιστολή Ομάδας Πρωτοβουλίας Μόνιμων Κατοίκων Ι.Π. προς τον ΣΔΙΠ με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Αποτελέσματα εκλογών για την Τροποποίηση και Εναρμόνηση Καταστατικού":
Διαβάστε την επιστολή...

[25/11/2014] Γνωμοδότηση κ. Παπουλίδη σχετικά με την ερώτηση του κ. Δημητρίου με θέμα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΟΙΠ 2013":
Διαβάστε την επιστολή...

[11/2014] 23/11/2014: Επαναληπτικές Εκλογές για την τροποποίηση και εναρμόνηση του καταστατικού ΣΔΙΠ:
Διαβάστε τη πρόσκληση...

Πληροφοριακό Υλικό:
Απόφαση Διορισμού Προσωρινού Συμβουλίου ΣΔΙΠ: Διαβάστε την απόφαση
Καρτέλα Οφειλών ΣΔΙΠ χωρίς ρύθμιση: Διαβάστε την καρτέλα
Καρτέλα Οφειλών ΣΔΙΠ με ρύθμιση: Διαβάστε την καρτέλα
Περιουσία ΣΔΙΠ ΦΑΠ 2011 & ΦΑΠ 2012: Διαβάστε την Δήλωση
Περιουσία ΣΔΙΠ Ε9 2014: Διαβάστε την Δήλωση

Επιστολές:
[18/11/2014] Επιστολή Ομάδας Πρωτοβουλίας Μόνιμων Κατοίκων Ι.Π. και τίτλο "ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!": Διαβάστε την επιστολή
[16/11/2014] Επιστολή κ. Λουσίδη προς ΣΔΙΠ με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Συμψηφισμός οφειλών ΟΤ4": Διαβάστε την επιστολή
[15/11/2014] Επιστολή κ. Κραββαρίτη προς κ. Πελεκανάκη και λοιπούς με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Απαντηση σε απαντηση επιστολής": Διαβάστε την επιστολή
[15/11/2014] Επιστολή κ. Πελεκανάκη προς κ. Κραββαρίτη με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Απαντηση σε απαντηση επιστολής": Διαβάστε την επιστολή
[14/11/2014] Επιστολή κ. Κραββαρίτη προς κ. Γραμμένο με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Απαντηση σε απαντηση επιστολής": Διαβάστε την επιστολή
[14/11/2014] Επιστολή κ. Γραμμένου προς ΣΔΙΠ με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Απαντηση σε απαντηση επιστολής": Διαβάστε την επιστολή
[12/11/2014] Επιστολή κ. Κραββαρίτη προς ΣΟΙΠ και τίτλο "ΣΔΙΠ": Διαβάστε την επιστολή
[12/11/2014] Επιστολή κ. Πάντου προς ΣΟΙΠ και τίτλο "Η ύπαρξη Συνεταιρισμού ενεργού με εκλεγμένο Δ.Σ. ή η κατάπτωση του Συνεταιρισμού σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ;": Διαβάστε την επιστολή
[08/11/2014] Επιστολή κ. Κουρή προς ΣΟΙΠ και τίτλο "Συνεταιρισμός Ιπποκρατείου πολιτείας": Διαβάστε την επιστολή
[01/11/2014] Επιστολή κ. Πάντου με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Crash test, ΣΟΙΠ & ΣΔΙΠ στην σκιά της περιουσίας των περίπου 25.000.000,00 € !!!": Διαβάστε την επιστολή
[29/10/2014] Επιστολή κ. Πάντου με κοινοποίηση ΣΟΙΠ και τίτλο "Ο θεσμός των ΣΔΙΤ": Διαβάστε την επιστολή

[13/11/2014] Επιστολή/Πρόσκληση προς Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας με θέμα "Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής": Διαβάστε την πρόσκληση ...

[11/11/2014] Ενημέρωση για ρυθμίσεις χρεών στο Δήμο:

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση τους, να ρυθμίζουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4304/2014
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού , το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από τα πρόστιμα και τις προςαυξήςεις αν εξοφληθεί εφάπαξ.
Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές (πριν την 01-01-2010)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατεβάστε την αίτηση ...

[10/11/2014] Ενημέρωση για νέα δρομολόγια Προαστιακού:
Διαβάστε τα δρομολόγια ...
Σημείωση: θα γίνεται μετεπιβίβαση στις Αφίδνες σε ηλεκτροκίνητα στη διαδρομή μέχρι Χαλκίδα

[9/11/2014] Πρακτικά Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π.:
Διαβάστε τα πρακτικά...

[7/11/2014] Πρόσκληση για Δ.Σ. προς τα μέλη του Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. από Δ. Πατεράκη:
Παρακαλείστε να παρευρεθείτε σε συνεδρίαση του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας που θα διεξαχθεί στην οικία Πατεράκη επί της οδού Οδησσέως & Θέτιδος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία την 9η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Γνωμάτευση νομικού κ. Παπουλίδη σχετικά με την επιστολή του κ. Δημητρίου Χρ.

[7/11/2014] Επιστολή από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής προς ΔΣ ΣΟΙΠ:
Διαβάστε την επιστολή...

[3/11/2014] Γνωμοδότηση κ. Παπουλίδη σχετικά με την ερώτηση του κ. Δημητρίου με θέμα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΟΙΠ 2013":
Διαβάστε την επιστολή...

[21/10/2014] Πρακτικά Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π.:
Διαβάστε τα πρακτικά...

[18/10/2014] Πρόσκληση για Δ.Σ. προς τα μέλη του Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. από Δ. Πατεράκη:
Παρακαλείστε να παρευρεθείτε σε συνεδρίαση του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας που θα διεξαχθεί στην οικία Πατεράκη επί της οδού Οδησσέως & Θέτιδος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία την 21η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Επιστολή του κ. Δημητρίου Χρ.

Συνάντηση Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. και Δ.Σ. Σ.Δ.Ι.Π. στις 1/10/2014 ώρα 18:00-21:00:
Χώρος συνάντησης: ΚΕΠ της Δ.Κ. Αφιδνών

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΣΔΙΠ & ΔΣ ΣΟΙΠ: Διαβάστε την ανακοίνωση

Βιντεοσκόπηση Συνάντησης: YouTube
(Ευχαριστούμε τον κ. Π. Πάντο για την χορήγηση της βιντεοσκόπησης)

Σχετικά Έγγραφα:

Πρόσκληση Γ.Σ. από ΔΣ ΣΔΙΠ για την Εναρμόνιση του Καταστατικού του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το Νόμο 1667/1986 (ΦΕΚ Α' 196/06-12-1986) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4030/2011 όρθρο 39 παρ. 14 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) και 4067/2012 όρθρο 31 (ΦΕΚ Α' 79/09-04-2012). Διαβάστε την πρόσκληση

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο

Νόμος 4280/2014

Νόμος 4030/2011

Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς ΔΣ και ΕΕ ΣΔΙΠ 10/6/2010 Επιστολή

Δημοσίευση Προτεινόμενου Καταστατικού ΣΔΙΠ: Σχέδιο Καταστατικού

Επιστολή κ. Κουρή: Επιστολή

Επιστολή Ομάδας Πρωτοβουλίας Μόνιμων Κατοίκων Ι.Π.: Επιστολή

===============================================================================
Μερικές βασικές προϋποθέσεις συμφωνημένες: Να παρευρίσκονται σύσσωμα και τα δύο Διοικητικά Συμβούλια, να γίνει ηχογράφηση της συνάντησης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, Η συνάντηση είναι ανοικτή για παρακολούθηση για τα μέλη του συλλόγου και του συνεταιρισμού, αλλά τα μέλη θα μπορέσουν να διατυπώσουν ερωτήσεις στο τέλος της συνάντησης

Επιστολή αποδοχής Δ.Σ. ΣΟΙΠ προς Δ.Σ. ΣΔΙΠ --> Διαβάστε την επιστολή αποδοχής του ΔΣ του ΣΟΙΠ

Την επιστολή του Δ.Σ. ΣΟΙΠ προς το Δ.Σ. ΣΔΙΠ επικύρωσε το ΔΣ του ΣΔΙΠ σέ όσα έχουν υπογραμμιστεί με κίτρινο και δήλωσε και τηλεφωνικά ο κ. Κραβαρίτης "ότι τα υπόλοιπα μπήκαν εκ των υστέρων".

--> Διαβάστε την επιστολή (με τις υπογραμμίσεις)... και την ηλεκτρονική απάντηση του ΔΣ του ΣΔΙΠ
===============================================================================
σσ. Σύσσωμο το ΔΣ του ΣΟΙΠ εμμένει στην επιστολή του. Εκφράστηκε επίσης στην συνάντηση ότι αν δεν παρευρεθούν όλα σύσσωμα τα ΔΣ να αναβληθεί για την επόμενη βδομάδα. Είναι λογικό ότι αν και εφόσον υπάρχουν σημεία διαφωνίας θα πρέπει να αναρτηθούν και οι δύο απόψεις.  Ο κ. Πυρουνάκης πρότεινε ότι σε περίπτωση που δεν φθάσει ο χρόνος να συνεχιστεί η συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα και έγινε αποδεκτό από το ΔΣ του ΣΟΙΠ σαν λογική πρόταση.

Παρόλα αυτές τις μικρολεπτομέρειες, ας έχουμε ανοικτό μυαλό και ας ελπίζουμε σε μια φιλική, ανοικτή, διαφωτιστική συζήτηση μεταξύ μας που θα λύσει όλες τις απορίες και ερωτήσεις που υπάρχουν για το καλό των κατοίκων και της ΙΠ.
 

[4/10/2014] Επιστολή μέσω email από Δ. Πατεράκη προς το ΔΣ ΣΔΙΠ & κατοίκους με θέμα "Πίστωση στο λογαριασμό ΟΤΕ":
Διαβάστε την επιστολή ...
Διαβάστε to συννημένο ...

[30/9/2014] Επιστολή μέσω email από TRAINOSE προς το ΔΣ ΣΔΙΠ (σε απάντηση της επιστολής του ΔΣ ΣΟΙΠ) με θέμα "Παράταση της αναστολής δρομολογίων Πειραιά-Χαλκίδας-Πειραιά":
Διαβάστε την επιστολή ...

[30/9/2014] Επιστολή μέσω email από ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "Απάντηση σε επιστολή":
Διαβάστε την επιστολή ...
Διαβάστε σχετικές επιστολές 1/3 ...
Διαβάστε σχετικές επιστολές 2/3 ...
Διαβάστε σχετικές επιστολές 3/3 ...

[30/9/2014] Επιστολή μέσω email από Ε. Γρίβα προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "Επιστολές διαμαρτυρίας για τις περικοπές των δρομολογίων του ΟΣΕ":
Διαβάστε την επιστολή διαμαρτυριας...
Διαβάστε την επιστολή προς TRAINOSE...

[30/9/2014] Επιστολή μέσω email από Δ. Κ. Αφιδνών προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014":
Διαβάστε την επιστολή...

[28/9/2014] Επιστολή μέσω email από Χ. Δημητρίου προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΟΙΠ 2013":
Διαβάστε την επιστολή...

[28/9/2014] Επιστολή μέσω email από Δ. Πατεράκη προς το ΔΣ ΣΔΙΠ σχεικά με την επιστολή του Π. Πάντου στις 25/9/2014 και με θέμα "Ονόματα Επιτροπής":
Διαβάστε την επιστολή...

[28/9/2014] Επιστολή μέσω email από Δ. Πατεράκη προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "Πρακτικά Δ.Σ. Σ.Δ.Ι.Π":
Διαβάστε την επιστολή...

[28/9/2014] Επιστολή μέσω email από Χ. Γκορόγια προς το ΔΣ ΣΔΙΠ:
Η επιστολή θα αναρτηθεί μαζί με την απάντηση του ΔΣ του ΣΟΙΠ (μετά την διεξαγωγή ΔΣ)...

[28/9/2014] Επιστολή ενημέρωσης μέσω email από Π. Πάντο προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "Υπηρεσιακό τραίνο -Νέα δρομολόγια Χαλκίδος":
Διαβάστε την επιστολή...

[27/9/2014] Επιστολή από ΔΣ ΣΔΙΠ προς Δήμο Ωρωπού και Δ.Κ. Αφιδνών με θέμα "Αίτηση για παραχώρηση χώρου ΚΕΠ Δ.Κ. Αφιδνών":
Διαβάστε την επιστολή...

[27/9/2014] Επιστολή μέσω email από Τ. Κουρή προς το ΔΣ ΣΔΙΠ και κοινοποίηση ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Δημοσιοποίηση Εγγράφων":
Διαβάστε την επιστολή...

[26/9/2014] Επιστολή μέσω email από Αγγελόπουλο Μ., Μικελόπουλο Μ., Μπουγιούρη Ε., Πατεράκη Δ. προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΣΔΙΠ-ΣΟΙΠ ΠΡΟΣ ΔΣ ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[26/9/2014] Επιστολή από Υπουργείο Μεταφορών προς TRAINOSE με κοινοποίηση ΔΣ ΣΟΙΠ και θέμα "Δρομολόγια και Χρέωση":
Διαβάστε την επιστολή...

[26/9/2014] Επιστολή από κ. Μ. Λαδόπουλο προς ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ,ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΙΠ,ΚΑΤΟΙΚΩΝ,ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ,ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ":
Διαβάστε την επιστολή...

[26/9/2014] Επιστολή από κ. Β. Κλη προς ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Ετσι είναι .... αν έτσι νομίζετε;":
Διαβάστε την επιστολή...

[25/9/2014] Επιστολή των μελών του ΔΣ ΣΟΙΠ (Δ. Πατεράκης, Μ. Μικελόπουλος, Β, Μπουγιούρης, Μ. Αγγελόπουλος) με θέμα "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ.Σ. Σ.Ο.Ι.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Δ.Ι.Π.":
Διαβάστε την επιστολή...

[25/9/2014] Επιστολή από κ. Π. Πάντο προς ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Οφειλόμενες απαντήσεις από τον ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...
Συννημένο Έγγραφο...
Επιστολή Π. Πατεράκη σχετικά με την επιτροπή...

[24/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ ΣΔΙΠ από ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Αποδοχή πρόσκλησης συνάντησης μεταξύ Δ.Σ. ΣΟΙΠ και Δ.Σ. ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[23/9/2014] Επιστολή μέσω email από κατσινέλη Χ. προς το ΔΣ ΣΔΙΠ με θέμα "ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ":
Διαβάστε την επιστολή...

[22/9/2014] Ανακοίνωση για διεξαγωγή ΔΣ ΣΟΙΠ από τον Πρόεδρο του ΣΟΙΠ":
Διαβάστε την ανακοίνωση...

[22/9/2014] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς TrainOSE, Υπουργείο Μεταφορών, Δήμο με θέμα "Δρομολόγια και Τιμολόγηση Προαστιακού": Η επιστολή παρελήφθη από τον ΤραινΟΣΕ στις 24/9, από το Υπουργείο Μεταφορών στις 25/9 και από τον ίδιο τον υπουργό (χέρι-χέρι από τον Δ. Πατεράκη) στις 25/9
Διαβάστε την ανακοίνωση...

[19/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Πάντο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "ΣΟΙΠ & Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα":
Διαβάστε την επιστολή...

[18/9/2014] Επιστολή απάντηση από ΔΣ ΣΔΙΠ προς ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Aπάντηση σε αναρτημένα 2 πρακτικά από το Δ.Σ. του ΣΟΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[18/9/2014] Επιστολή απάντηση από ΔΣ ΣΔΙΠ προς ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Απάντηση σε πρόσκληση για συνάντηση με το Δ.Σ. ΣΟΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

Η αρχική επιστολή μέσω email προς το ΔΣ ΣΔΙΠ από ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Πρόσκληση για συνάντηση προς Δ.Σ. ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[18/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Πάντο πάνω στην επιστολή του Δ. Πατεράκη "Κτηματολόγιο":
Διαβάστε την επιστολή...

[18/9/2014] Επιστολή μέσω email από Τ. Κουρή προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Προσωπικά Δεδομένα"
Διαβάστε την επιστολή...

[18/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Πάντο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Ο ν. 4280/2014 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ιδιωτική Πολεοδόμηση & οι Κοινόχρηστοι Ειδικών Χρήσεων Χώροι":
Διαβάστε την επιστολή...
Διαβάστε τον νόμο...

[18/9/2014] Επιστολή μέσω email από Γ. Δρόσο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Συζήτηση στις 28/07/2014 στο ΔΣ του ΣΟΙΠ για την ενεργοποίηση του ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[17/9/2014] Επιστολή μέσω email από Δ. Πατεράκη προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Κτηματολόγιο":
Διαβάστε την επιστολή...

[17/9/2014] Επιστολή μέσω email από Β. Κλή προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Ενα σχολιο για την επιστολή του κ. Πυρουνάκη και ...μερικά άλλα":
Διαβάστε την επιστολή...

[17/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Πάντο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Σύγκρουση συμφερόντων γύρω από την προσπάθεια ενεργοποίησης του Συνεταιρισμού ΔΙΠ ; / Δ.Σ. ΣΟΙΠ & Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα":
Διαβάστε την επιστολή...
Διαβάστε τον νόμο...

[16/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Πάντο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Ενημέρωση για επιστολές στο email":
Διαβάστε την επιστολή...

[16/9/2014] Επιστολή μέσω email από A. Πετρόπουλο προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Προσωπικά Δεδομένα":
Διαβάστε την επιστολή...

[16/9/2014] Επιστολή μέσω email από X. Δημητρίου προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Προσωπικά Δεδομένα":
Διαβάστε την επιστολή...

[16/9/2014] Επιστολή μέσω email από Π. Τσικριτέα προς το ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για τον συνεταιρισμό":
Διαβάστε την επιστολή...

[15/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ ΣΟΙΠ από Ν. Πυρουνάκη:
Διαβάστε την επιστολή...

[15/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ ΣΟΙΠ από Ι. Μαστρογιαννόπουλο με θέμα "Χρήση προσωπικών δεδομένων ηλεκτρονικής επικοινωνίας":
Διαβάστε την επιστολή...

[15/9/2014] Ενημέρωση μέσω email αντίγραφο επιστολής προς ΟΣΕ από Χ. Φιλιππίδη με θέμα "Προαστιακή Γραμμή Πειραιάς-Χαλκίδα":
Διαβάστε την επιστολή...

[12/9/2014] Ενημέρωση μέσω email προς τον ΣΟΙΠ και τους κατοίκους από Τ. Κουρή με θέμα "Προαστιακός Πειραιάς- Οινόη":
Διαβάστε την επιστολή...

[10/9/2014] Ανακοίνωση μέσω email προς τον ΣΟΙΠ από Π.Σ. Αφίδνες2000:
Σας καλούμε να παρακολουθήσουμε την θεατρική παράσταση « Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη » από την θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αφίδνες2000» Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ώρα 20.00 στη αυλή του συλλόγου --Σάββατο 20/9 στο Πνευματικό Κέντρο Καπανδριτίου ωρα 8.30 μ.μ.
Σχετική Αφίσα...

[10/9/2014] Επιστολή προς το ΔΣ και τους κατοίκους Αφιδνών από Δ. Πατεράκη σχετικά με το Κτηματολόγιο για τις Αφίδνες:
Διαβάστε την επιστολή...

[10/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ από Β. Κλη σχετικά με Σκέψεις και Προβληματισμοί για το ΣΔΙΠ (4/9/2014):
Διαβάστε την επιστολή...

[10/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ από Α. Πάντου σχετικά με τα πρακτικά ΔΣ ΣΟΙΠ στις 27/8/2014:
Διαβάστε την επιστολή...

[9/9/2014] Αίτηση Παναγιώτη Α. Πάντου μέλους Δ.Σ. pρος τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής Συλλόγου ΣΟΙΠ:
Διαβάστε την αίτηση ...

[9/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ από Β. Κλή σχετικά με τα πρακτικά ΔΣ ΣΟΙΠ στις 27/8/2014:
Διαβάστε την επιστολή...

[8/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ από Π. Πάντο σχετικά με τα πρακτικά ΔΣ ΣΟΙΠ στις 27/8/2014:
Διαβάστε την επιστολή...

[8/9/2014] Πρακτικά ΔΣ ΣΟΙΠ 27/8/2014:
Τα πρακτικά παρουσιάζονται ως ακολούθως για την πλήρη ενημέρωση των μελών:
Επίσημα και εγκεκριμένα από την πλειοψηφία του ΔΣ. -> Διαβάστε τα πρακτικά (Πλειοψηφίας)...

Η διαφοροποίηση άποψης μειοψηφίας μέλους Π. Πάντου παρατίθεται για σύγκριση -> Διαβάστε τη διαφοροποίηση (Μειοψηφίας)...

[4/9/2014] Επιστολή μέσω email προς το ΔΣ ΣΔΙΠ από ΔΣ ΣΟΙΠ με θέμα "Πρόσκληση για συνάντηση προς Δ.Σ. ΣΔΙΠ":
Διαβάστε την επιστολή...

[25/8/2014] Ανακοίνωση ΔΣ ΣΟΙΠ:
Η μηνιαία συνάντηση του ΔΣ του ΣΟΙΠ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27/8/2014 στην ταβέρνα "Μανάρας" στις 20:30. Η συνάντηση είναι ανοικτή για όλα τα μέλη του ΣΟΙΠ.
Βασικό Θέμα: Πρόσφατες Εξελίξεις με τον ΣΔΙΠ.

[14/8/2014] Ενημέρωση από Δήμο Ωρωπού:
Σας προσκαλούμε στην Τελετή Ορκωμοσίας του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, και των συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ωρωπού, που θα γίνει το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:30 στο χώρο εκδηλώσεων "Μίκης Θεοδωράκης" του Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

Διαβάστε την πρόσκληση... 

[7/8/2014] Ανταπάντηση Β. Κλή στην απάντηση Π. Πάντου:
Αγαπητέ κ. Πάντο,
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας προκειμένου να μου στείλετε την απάντηση/σκέψεις σας.
Το περιεχόμενο και οι επισημάνσεις καθώς και οι επιφυλάξεις που αναφέρετε στο email σας μου είναι εν πολλοίς γνωστές λογω της συμμετοχής μου στις συνελεύσεις και συγκενρώσεις του ΣΟΙΠ.
Με δυό λόγια σας πληροφορώ ότι η συνεχής αναφορά στο παρελθόν και στις ευθύνες των εκάστοτε καθώς επίσης οι αναφορές/προσπάθειες στην ενεργοποίηση του ΣΔΙΤ, κατα την γνώμη μου, βεβαίως πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των δεδομένων που θα οδηγεί στην αποκάλυψη της αλήθειας και αναζήτησης ευθυνών, αλλά αυτή την στιγμή δεν συνιστά δρομολόγηση των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην ανάληψη πραγματικών δράσεων.
Και για τα δύο μεγάλα θέματα που μας απασχολούν (απογραφή της περιουσίας του ΣΔΙΠ και το νερό) εάν δεν προχωρήσουμε σε δυναμικές (νομικές) ενέργειες καλώντας τον Δήμο στην ανάληψη των ευθυνών του (και σε προσωπικό επίπεδο πχ απερχόμενο Δήμαρχο. Αντιδημαρχο κλπ) καθώς και νομική προειδοποίηση στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε πολλά πράγματα σχετικά με την επίλυση την δύο αυτών θεμάτων, λόγω είτε του μεγέθους των θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο, είτε λόγω σκοπιμοτήτων που τυχόν υπάτχουν ή λόγω "παρεμβάσεων".
Γνωρίζω ότι ο ΣΟΙΠ δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτές τις νόμιμες ενέργειες. Παίζει όμως τον σημαντικότερο ρόλο διότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την επαρκή στοιχειοθέτηση των νόμιμων ενεργειών. Αντί λοιπόν να συγκεντρωνόμαστε επαναλαμβάνοντας τα ιδια κα τα ιδια με μικρής σημασίας επιπρόσθετες αποκαλύψεις κάθε φορά, προτείνω:
- προσθήκη στον σκοπό (καταστατικό) του ΣΟΙΠ της δυνατότητας λήψης νόμιμων ενεργειών εκ μέρους των μελών του (με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, δεν θα δίδεται η δυνατότητα υποβολής μυνήσεων σε προσωπικό επίπεδο σε κατοίκους της ΙΠ από τα πρώην ή μελλοντικά μέλη του ΣΔΙΠ εαν ενεργοποιηθεί)),
- ανάληψη πρωτοβουλίας του ΣΟΙΠ (λόγω μη πρόβλεψης στον σκοπό του καταστατικού του) με σκοπό την ενυπόγραφη συμμετοχή 50 - 100 κατοίκων της ΙΠ για την πραγματοποίηση των νόμιμων ενεργειών. Είναι διαφορετικό να υφίστανται μυνήσεις 50-100 άνθρωποι και άλλο συγκεκριμένα πρόσωπα. Επίσης 50-100 άνθρωποι μπορούν να επωμισθούν τον επιμερισμό των οικονομικών απαιτήσεων για την πραγματοποίηση των νόμιμων ενεργειών.
- πργαμτοποίηση όλου του είδους των αναλύσεων της ποιότητας του νερού μέσα από 20 διαφορετικά σπίτια της ΙΠ με επιβάρυνση των εξόδων σε συνδυασμό, από τον ΣΟΙΠ και ειδικότερα των μελών του, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι μετρήσεις που παρουσιάζει ο Δήμος και αν χρειασθεί να υποστηριχθούν οι ενέργειες μας.
Βεβαίως θα υπάρχουν λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω που προτείνω, αλλά δεν έχουμε ενναλλακτικές λύσεις.
Διαφορετικά και κρίνοντας από τον ευατό μου, τα συνεχή προβλήματα υδρευσης και η στασιμότητα στο θέμα απογραφής της περιουσίας του ΣΔΙΠ, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση συμμετοχής των μελών του ΣΟΙΠ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, με το σκεπτικό ότι οι δραστηριότητες μας θα συνιστούν ανοχή και αναποτελεσματικότητα.
Δηλαδή τελικά...... θα συνιστούν συνυπευθυνότητα από κάποιο σημείο και μετά.
Το γεγονός ότι ο ΣΟΙΠ έχει ένα ΔΣ που αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία για την ενεργητικότητα και την οξυδέρκειά του αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στηνφαρέτρα μας.
Φιλικά
Β. Κλής
 

[7/8/2014] Απάντηση Π. Πάντου στην επιστολή του Β. Κλή:
Αγαπητέ κύριε Κλή,
Προσυπογράφω την επιστολή σου υιοθετώ αυτά που αναφέρεις και προβληματίζομαι για την συνέχεια .
Σημασία δεν έχουν οι αγαθές προθέσεις και οι καλές δημόσιες σχέσεις με τους αιρετούς. Πρωτεύον είναι σε αυτές τις περιπτώσεις το μετρήσιμο αποτέλεσμα και τέτοια θετική εξέλιξη με αποδεκτό αποτέλεσμα δεν υπάρχει κατά την άποψη μου στον ορατό ορίζοντα.
Για να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση συνεχής και αδιάλειπτη ροη ποιοτικού νερού στις εγκαταστάσεις των κατοικιών (το αυτονόητο), πρέπει να συνυπάρξουν ταυτόχρονα η επιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος, η βούληση για την επίλυση και οι χρηματικοί πόροι σε μεταξύ τους σειρά και συνδυασμό που να μη περιπλέκουν περαιτέρω τις εξελίξεις.
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, άλλα ούτε και οι κατάλληλες καίριες και ουσιαστικές παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί (κρίνοντας από το αποτέλεσμα) από κανέναν για να κινηθούν οι διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος νερό στον οικισμό της Ιπποκράτειου Πολιτείας, που εντάχτηκε σε σχέδιο πόλης (1977) από τον οικοδομικό συνεταιρισμό ΔΙΠ .
Το τελευταίο το αναφέρω για να πάρουμε την άκρη του νήματος από την αρχή, για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της κατασκευής των έργων υποδομής και της ποιότητας τους. Για την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς έργων υποδομής του οικισμού της ΙΠ υπάρχουν ευθύνες που έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο.
Η κίνηση ενεργοποίησης εκ νέου του ΣΔΙΠ που έχει ανακοινώσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΟΙΠ και πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ του συνεταιρισμού κ. Κώστας Κραββαρίτης, δίνει μια καινούργια ελπίδα και ίσως βοηθήσει εάν η κίνηση δεν υπονομευτεί, εκφυλιστεί και παραμείνει πιστή και συνεπής στην κατεύθυνση της κοινής επιστολής ΣΟΙΠ & ΦΕΛΛΕΑ http://www.ippokrateiospoliteia.gr/ippokrateios_new_archive/2010pdf/9_3_2010_epistoli_soip_ypodomes.pdf (η τύχη της και ο τρόπος αντιμετώπισης της καταδεικνύουν τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στον ΣΟΙΠ το 2010) και αν απαντηθούν τα ερωτήματα που καταγράφονται στις πολυδημοσιευμένες επιστολές, http://www.maximipoli.gr/?p=11054 , http://www.ippokrateiospoliteia.gr/oldsite/proper%20fund.pdf .
Άποψη μου είναι πριν αρχίσουμε την κριτική για την ενέργεια αυτή, να σκεφτούμε ότι αν υπήρχαν έγκυρες απαντήσεις από νόμιμο ΔΣ ΣΔΙΠ και ενημέρωση των μελών δεν θα χρειαζόταν η δικαστική συνδρομή για αναγκαστικές εκλογές σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Πρέπει να περιμένουμε τις ενέργειες τους για να επικρίνουμε ή να επιβραβεύσουμε ανάλογα.
Ο ΣΔΙΠ όπως αόριστα καταγράφεται έχει περιουσία ακίνητη και πιθανόν κινητή, που είναι αναγκαία η άμεση απογράφη της και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του η διαχείριση της. Η παραχώρηση χωρίς απογράφη της περιουσίας αυτής στον Δήμο Ωρωπού για την άμεση !!! (μετά από 37 χρόνια) ολοκλήρωση των έργων υποδομής, υπό την κινδυνολογία της φοροκαταιγίδας ή την κατάσχεση της από το Δημόσιο είναι αστείοι ισχυρισμοί.
Ο μοναδικός σκοπός της προσωρινής Διοίκησης ΣΔΙΠ πρέπει να είναι η διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη ΔΣ & ΕΣ όπως αναφέρεται στην αρχική ανακοίνωση .
Μεταξύ των άλλων στόχων της εκ νέου ενεργοποίησης του ΣΔΙΠ πρέπει να είναι και ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού οικοπέδων κατοικίας εκ των 1876 της ΙΠ και άλλης κινητής ή ακίνητης περιουσίας που παραμένουν στην ιδιοκτησία του συνεταιρισμού δηλαδή των συνεταίρων, η εξέταση και τακτοποίηση οφειλών προς μέλη ή τρίτους, η εκκαθάριση του μητρώου μελών και η διαγραφή των μελών που δεν είναι πλέον ιδιοκτήτες οικοπεδου/ων, η εγγραφή μελών όσων επιθυμούν εκ των ιδιόκτητων οικοπέδων και η συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4030/2011.
Είναι γνωστό ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή καθυστέρησε οποιαδήποτε ενέργεια για εξέλιξη και πρόοδο του οικισμού, αν και αυτό ήταν εύκολο να επιτευχτεί μετά την επιτυχημένη σύσκεψη (http://www.voreini.gr/2011/02/%CF%83%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/) με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΚΑ που είχε πραγματοποιηθεί από συνδυασμένες ενέργειες του ΣΟΙΠ και του Συλλόγου « Φελλέα» παρουσία και με τη νομική βοήθεια του δικηγόρου Χ. Θωμοπούλου και αιρετών του Δήμου Ωρωπού. Για την τρίχρονη καθυστέρηση ή απραξία ευθύνες έχουν η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών και οι σύλλογοι της περιοχής.
Η ΙΠ είναι μικρό «χωριό» και γνωριζόμαστε μεταξύ μας σχεδόν όλοι. Επειδή όμως δεν υπάρχει «αγορά» για συζητήσεις και ζυμώσεις για χρόνια προσπαθούμε να συντονιστούμε με απλά τηλεφωνήματα για να διασταυρώσουμε πληροφορίες και την εγκυρότητα τους με ότι μειονεκτήματα ο τρόπος αυτός συνεπάγεται.
Με τη κίνηση ενεργοποίησης του ΣΔΙΠ δεν έχω καμία προσωπική εμπλοκή, περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες έγκαιρα πιστεύω θα δοθούν για πλήρη διαφάνεια των ενεργειών με νεωτέρες ανακοινώσεις τους .
Η επίλυση των θεμάτων του οικισμού της ΙΠ είναι ομαδική προσπάθεια κοινά ταλαιπωρημένων ιδιοκτήτων ακινήτων και απαιτούν ανιδιοτέλεια, συλλογικότητα, συντονισμό, κοινές προσπάθειες και δεν επιτρέπουν παραγοντισμό, αυτοπροβολή και προσωπικές στρατηγικές και φυγόκεντρους σχεδιασμούς άγνωστης σκοπιμότητας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Παναγιώτης Α. Πάντος
Μέλος ΔΣ ΣΟΙΠ (κιν. 6974412667)
ΥΓ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές μου θέσεις και όχι του ΣΟΙΠ.
Ο ΣΟΙΠ ποτέ δεν κατεβάζει «ρολά»… , ούτε στην καρδιά του καλοκαιριού !!! .
 

[7/8/2014] Επιστολή Β. Κλή:
Αγαπητοί κύριοι του ΔΣ,
Ευχομαι να είστε καλά και να έχετε ένα καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι.
Σας ζητώ συγνώμη που σας απασχολώ Αυγουστιάτικα, αλλά σήμερα το πρωί, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, δεν είχαμε νερό για πολλοστή φορά εφέτος και παρά την κινητοποίηση και "ευαισθητοποίηση" του Δήμου, κατόπιν βεβαίως των άοκνων πιέσεων και προσπάθειών σας.

Αγαπητέ Διονύση, ισως να έχεις παρατηρήσει, ότι στα τελευταία περιστατικά που δεν είχαμε/εχουμε νερό, δεν έχω επικοινωνήσει μαζί σου προκειμένου να πληροφορηθώ τι συμβαίνει και κυρίως πότε θα έχουμε νερό, όπως έκανα στο παρελθόν.
Ο λόγος γι'αυτό είναι, ότι έχει καταστεί πλέον αδιάφορη και χωρίς ουσία η πληροφόρηση είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του site ότι έχει χαλάσει η αντλία της δεξαμενής Β ή ότι η αναπληρωματική αντλία χρειάζεται επισκευή κλπ, κλπ.
Η ουσία είναι, σε ότι με αφορά, ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη (δεν σας λέω κάτι καινούργιο !!) και αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο ακολουθούμενος δρόμος και τακτική να στηριζόμαστε στο φιλότιμο και τις προσπάθειες σε προσωπικό επίπεδο (του ΔΣ και καποιων αξιωματούχων του Δήμου) δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα πλέον.
Δυστυχώς το αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια αναδεικνύει την συνυπευθυνότητα και "ημών των ιδίων" αναφορικά με τον ακολουθούμενο τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Σας εύχομαι καλές διακοπές.
Βασίλης Κλής

 

[2/8/2014] Ανακοίνωση Κ. Κραββαρίτη:
Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών της 14/7 ενεργοποιήθηκε ο ΣΔΙΠ με προσωρινή διοίκηση με σκοπό την άμεση διεξαγωγή εκλογών νέων αιρετών οργάνων (ΔΣ & ΕΣ).
Προσωρινή Διοίκηση : Πρόεδρος Κραββαρίτης Κ. Αντιπρόεδρος Γκορόγιας Ν. , γραμματέας Χαδούλιας Σ., ταμίας Πυρουνάκης Ν. και μέλος Δρόσος Γ.
Η περιουσία συνεταιρισμού εκτιμάται σε 50 -100 οικόπεδα κατοικίας και 32 κοινόχρηστοι χώροι ειδικού σκοπού έκτασης περίπου 300 στρεμμάτων. Επίσης έργα υποδομής που για την ολοκλήρωση τους απαιτούνται κάποια εκατομμύρια ευρώ με ευθύνη του Δήμου Ωρωπού (Ν 4030/2011 άρθρο 3)

 

ΥΔΡΕΥΣΗ (το σήριαλ συνεχίζεται)

[10/7/2014] Ενημέρωση από Δήμο (Διόρθωση):
Μετά την δεύτερη βλάβη της αντλίας στην δεξαμενή Β και επειδή η παροχή της εφεδρικής είναι μικρότερη και οι διαρροές (φανερές η μη) δεν έχουν αποκατασταθεί, μας ενημέρωσαν από τον δήμο ότι θα χρησιμοποιηθεί η γεώτρηση συμπληρωματικά μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα στην δεξαμενή Β (15 μέρες για την επισκευή της αντλίας η 3 μέρες για την τοποθέτηση επικουρικής αντλίας)

[9/7/2014] Ενημέρωση από Δήμο:
Διακοπή λειτουργίας αντλίας στην δεξαμενή Β... Θα εγκατασταθεί η αναπληρωματική αντλία

[9/7/2014] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς Δήμο και Δημ. Κοινότητα:
Διακοπές νερού και επισήμανση Κινδύνου αδυναμίας τροφοδότησης δικτύου ύδρευσης σε περίπτωση πυρκαγιάς στην ΙΠ
Διαβάστε την επιστολή...

[8/7/2014] Ενημέρωση από Κατοίκους:
Διακοπή τροφοδότησης δικτύου ύδρευσης

[8/7/2014] Ενημέρωση από Κατοίκους:
Εκδήλωση πυρκαγιάς στην ΙΠ - έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση χωρίς καταστροφές

[4/7/2014] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς Δήμο και Δημ. Κοινότητα:
Επισήμανση Κινδύνου αδυναμίας τροφοδότησης δικτύου ύδρευσης σε περίπτωση πυρκαγιάς στην ΙΠ
Διαβάστε την επιστολή...

 

[23/6/2014] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: to ΔΣ του ΣΟΙΠ καλεί τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 29/6/2014
Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη γενική συνέλευση θα διεξαχθεί στην ταβέρνα "Μανάρας" στις 6/7/2014
(λόγω έλλειψης χώρου συνάθροισης) στον ΣΣ Αφιδνών στις 18:00

Έκτακτα Θέματα: Νόμος 4030 & Πυρασφάλεια

[22/6/2014] Ανοικτή Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς κάθε ενδιαφερόμενο:
Ανακοίνωση για την Πυρασφάλεια (Μέρος 2ο)

Διαβάστε την επιστολή...
 

anακάσα πάνω από το οικισμό της Σφενδάλης
Η περιοχή είναι δύσβατη με συνέπεια το έργο της κατάσβεσης να είναι δύσκολο.
Την 1.23π.μ ενημέρωσε τον ΣΟΙΠ για την φωτιά ο συμπολίτης μας κάτοικος Ι.Π. Παληός Κωνσταντίνος.
Αφού αναγνωρίσαμε την περιοχή της πυρκαγιάς αναπτύξαμε ανθρωποζαρόπουλο, στην Αγ.Τριάδα, σΜερκουρίου και Αγ.Τριάδος και σσταύρωσερκουρίοίου–Μαλακάσας
Στον τόπο της πυρκαγιάς έφθασαν γρήγορα δυνάμεις του Π.Σώματος,της Μακιπ, Συνετους κ.λ.π.
από της επίγειες δυνάμεις
 

[22/6/2014] Ανοικτή Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς κάθε ενδιαφερόμενο:
Ανακοίνωση για την Πυρασφάλεια

Διαβάστε την επιστολή...
 

[1/6/2014] Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 1/6/2014

Πρόσκληση...
Θέματα...
Φωτογραφίες...
Ετήσιος απολογισμός...
Ετήσιος οικονομικός απολογισμός...
 

[1/6/2014] Η Ι.Π. στον Τύπο: Κυριακάτικη Δημοκρατία

Πρώτη Σελίδα
Δεύτερη Σελίδα
 

[26/5/2014] Επιστολή Π. Πάντου: Κάλλιο Αργά παρά ποτέ!!!

Διαβάστε την επιστολή...
 

[28/4/2014-26/5/2014] ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Ανοικτή επιστολή Β. Μπουγιούρη: "Επόμενη 5ετία"

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 25/5/2014 - Β' ΓΥΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 2ης ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25/5/2014  (ανεπίσημα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 18/5/2014

Το ΔΣ του ΣΟΙΠ από τις αιτήσεις οικιστών που έλαβε, παρουσίασε κωδικοποιημένα, τις κάτωθι κατηγορίες θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους του οικισμού:

α. Θέματα καθημερινότητας: όπως η επάρκεια, η ποιότητα, η τιμή νερού, η συντήρηση του οδικού δικτύου, η οδοσήμανση, ο ηλεκτροφωτισμός, η διαχείριση σκουπιδιών, η τοπική ενδοδημοτική συγκοινωνία, και γενικώς η συντήρηση των υπολοίπων έργων υποδομής
β. Θέματα ολοκλήρωσης των έργων υποδομών και κοινωνικών εγκαταστάσεων στον οικισμό της ΙΠ σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν.4030/2011 και στα πλαίσια του υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών  (βρεφονηπιακός σταθμός, σχολείο, πνευματικός χώρος, ΚΑΠΗ κλπ), την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής της ΔΕ Αφιδνών, και τον συντονισμό των εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων υπερτοπικού χαρακτήρα όπως η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, η ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών και η Ζώνη Εμπορίου Πολυδενδρίου–Καπανδριτίου
γ. Θέματα πολιτικής προστασίας: (Πυρασφάλεια, εκχιονισμός, φυσικές καταστροφές, εθελοντικές ομάδες).

Οι συναντήσεις με τους υποψήφιους (με σειρά συνάντησης):
[Σημαντική σημείωση: Οι 4 από τις 6 συναντήσεις με τους υποψηφίους ανέδειξαν εξ αιτίας της συγκυριακής (;) αδυναμίας του Δήμου Ωρωπού και της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών να διαθέσει την αίθουσα συσκέψεων του συμβουλίου, χωρίς να απαντήσει στις έγγραφες αιτήσεις του ΣΟΙΠ για τις αποφάσεις της, την παντελή έλλειψη κάθε άλλου είδους κλειστού χώρου κοινωνικών εκδηλώσεων στους 6 οικισμούς της ΔΕ Αφιδνών για την εξυπηρέτηση των 3642 κατοίκων!]

1. Χασιώτης Μιχάλης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Κυριακή 04/05/2014 13:00 - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών

2. Ρούσσης Θωμάς (ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Τρίτη 06/05/2014 21:00 - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών

3. Χασιώτης Παναγιώτης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Παρασκευή 09/05/2014 21:00 - σε κατοικία μέλους του ΔΣ ΣΟΙΠ

4. Δημητρίου Νώντας (ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Τρίτη 13/05/2014 19:30 - Προαύλιο Αγ. Τριάδος

5. Γιασημάκης Γιώργος (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Τρίτη 13/05/2014 22:00 - Προαύλιο Αγ. Τριάδος

6. Οικονομάκος Γιάννης (ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) - Ιστοχώρος - Φωτό - Απόψεις/Θέσεις
Τετάρτη 14/05/2014 22:30 - Πυροφυλάκιο Μ.Α.Κ.Ι.Π. (την οποία ευχαριστούμε για την διάθεση του χώρου). Σ.Σ. Η συνάντηση συνεχίστηκε στην πλατεία Αφιδνών (λόγω καιρικών συνθηκών)
 


Επιστολή για συνάντηση με τους υποψηφίους:

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών, θα ήθελε μια προσωπική συνάντηση μαζί σας για να ενημερωθούμε για τις απόψεις σας και δράσεις σας ενόψει των επικείμενων εκλογών.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την μέρα, ώρα και τόπο συνάντησης.
Με εκτίμηση,
ΔΣ Σ.Ο.Ι.Π

[28/4/2014-25/5/2014] Ρωτώντας πάμε στις κάλπες…:
Γνωρίζοντας ότι οι ώρες για τις εκλογές λιγοστεύουν, το ΔΣ του ΣΟΙΠ θέλοντας να ενημερωθεί για τις απόψεις και δεσμεύσεις των υποψηφίων δημάρχων στον Δήμο Ωρωπού ζητά από τους κατοίκους να δηλώσουν επώνυμα έως 3 ερωτήματα που θα δοθούν στους υποψηφίους προς απάντηση.
Οι ερωτήσεις αυτές θα κατηγοριοποιηθούν και συγχωνευτούν μαζί με όλες τις ερωτήσεις των κατοίκων της ΙΠ και θα δοθούν σε όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία να απαντήσουν στις ερωτήσεις, και οι απαντήσεις τους θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.
Τώρα είναι η ώρα όλοι οι κάτοικοι να ρωτήσουν "γιατί, πως και τι" όλους τους υποψηφίους για να μπορέσουμε να τους κρίνουμε και να ψηφίσουμε με βάσεις τις απόψεις και δεσμεύσεις τους, καθώς και να τους κατακρίνουμε/επαινέσουμε στο τέλος της θητεία τους.
Όλων η φωνή μετράει!

Με εκτίμηση,
ΔΣ Σ.Ο.Ι.Π

 

[5/5/2014] Ενημέρωση: Εκπαίδευση σε Ασύρματες Επικοινωνίες από ΜΑΚΙΠ
Την Κυριακή 11-5-14, 10:00-12:00 θα γινει εκπαίδευση σε Ασύρματες Επικοινωνίες (Θεωρεία- Πρακτική και εξάσκηση σε ομάδες)

Με εκτίμηση,
ΔΣ Σ.Ο.Ι.Π

 

[24/4/2014] Ενημέρωση: Καταγραφή έργων και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Ωρωπού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Απόφαση Δημάρχου Ωρωπού...

 

[24/4/2014] Τα αθλητικά σωματεία ΑΣΣΟΑΑ και ΣΦΗΚΑ διοργανώνουν το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 το Ράλλυ Σπρίντ Αγίου Μερκουρίου:
Προσκαλούν όλους τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας να έρθουν να δουν τα περισσότερα από 70 αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 το πρωί από την πλατεία της Μαλακάσας, θα περάσει από τον Αγ. Μερκούριο (από Μαλακάσα προς Βαρυμπόμπη), θα πάει στη Μαλακάσα για service 30 λεπτών και αφού περάσει άλλη μια φορά από την ειδική διαδρομή του Αγ. Μερκουρίου θα τερματίσει στη Μαλακάσα περίπου στις 15.30
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αστυνομία θα κρατήσει την ειδική διαδρομή του Αγ. Μερκουρίου απολύτως κλειστή στην κυκλοφορία από τις 8.00 το πρωί και ως τις 17.00 το απόγευμα.

 

[18/4/2014] Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!
 

[17/4/2014] Ενημέρωση:
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού (143/2014) περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή των έργων και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία»

Διαβάστε την απόφαση...
 

[11/4/2014] Ανοικτή Επιστολή Πατεράκη προς κατοίκους ΙΠ:
Υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης

Διαβάστε την επιστολή...
 

[1/4/2014] Αίτηση ανάρτησης από ΜΑΚΙΠ:
Η Χορηγία της διπλανής πόρτας – Βοηθήστε την ΜΑΚΙΠ ώστε να συνεχίστει το δύσκολο έργο.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο...
 

[1/4/2014] Επιστολή ΔΣ προς Συλλόγους ΙΠ:
Ανοικτή Πρόσκληση συνεργασίας Συλλόγων – ΝΠΙΔ της Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών

Διαβάστε την επιστολή...
 

[24/3/2014] Νέα Επιστολή ΔΣ προς Δήμο Ωρωπού & ΔΣ Δήμου:
ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Αφιδνών

Διαβάστε την επιστολή...
 

[24/3/2014] Επιστολή ΔΣ προς Δήμο Ωρωπού & ΔΣ Δήμου:
Κεραίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε την επιστολή...
 

[24/3/2014] Επιστολή ΔΣ προς Δήμο Ωρωπού:
Αποξήλωση Εγκαταστάσεων Καταφυγίου Ελαφιών Λίμνης «Μπελέτσι»

Διαβάστε την επιστολή...
 

[22/3/2014] Επιστολή Χ. Δημητρίου προς ΔΣ ΣΟΙΠ:
Έργα υποδομής Ιπποκρατείου πολιτείας

Διαβάστε την επιστολή...  

[15/3/2014] Επιστολή Τ. Κουρή προς ΔΣ ΣΟΙΠ:
Έργα υποδομής Ιπποκρατείου πολιτείας

Διαβάστε την επιστολή...  

[4/3/2014] Ανοικτή Επιστολή ΔΣ προς κατοίκους ΙΠ:
Ενημέρωση επί της γνωμοδότησης για την εφαρμογή του Ν. 4030/2011

Διαβάστε την επιστολή...
Διαβάστε ξανά την γνωμοδότηση...  

[4/3/2014] Ανακοίνωση Αντιδημάρχου Ύδρευσης για τα κρούσματα δολιοφθορών στις δεξαμενές της Ιπποκρατείου Πολιτείας:
Τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί στις δεξαμενές της Ιππ. Πολιτείας το φαινόμενο να κλείνουν απο το ρολόϊ της Δ.Ε.Η. το ρεύμα, πιθανότατα επιτήδειοι, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές να μη τροφοδοτούνται με νερό και να δημιουργούνται προβλήματα στο δίκτυο.
Έχουμε ήδη επιληφθεί της κατάστασης και θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά παντός υπευθύνου.
Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Χρήστος Τσεκρεζής

 

[15/2/2014] Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τα Διόδια:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  

[12/2/2014] Επιστολή ΔΣ προς Δήμο Ωρωπού:
Εφαρμογή ν. 4030/2011 και Δίκτυα Υποδομών Οικισμού Ιπποκρατείου Πολιτείας

Διαβάστε την επιστολή...
Διαβάστε την γνωμοδότηση...  

[12/2/2014] ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ - ΓΠΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
Επιστολή ΔΣ προς Δήμο Ωρωπού: ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών - ΓΠΣ Πολυδενδρίου – Συντονισμός Υπερτοπικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε την εισήγηση...
Διαβάστε την επιστολή...  

[10/2/2014] Συμπαράσταση στο Δήμου Ωρωπού και στους δημότες για τις κινητοποίησεις στα Διόδια:
Διαμαρτυρόμαστε για την σύλληψη – δίωξη των εκλεγμένων αιρετών οργάνων του δήμου καθώς και δημοτών μας, οι οποίοι αγωνίζονται και διεκδικούν το αυτονόητο για τον τόπο μας

 

[9/2/2014] Ανακοίνωση - Κάλεσμα Δήμου Ωρωπού για κινητοποίηση στα Διόδια:
Μετά την αποψινή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τη μορφή των κινητοποιήσεων ενάντια στην πολιτική των διοδίων αποφασίστηκε:

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  

[1/2/2014] Ανακοίνωση για συνεδρίαση του Δ.Σ. ΣΟΙΠ:
Πέμπτη 6/2/2014 στις 19:30 στο Κοινοτικό Γραφείο Αφιδνών

Θέματα
1. Ενημέρωση για το δημοτικό συμβούλιο (ΣΧΟΑΠ- Ανεξάρτητη δημοτική ενότητα)
2. Συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους(ΜΑΚΙΠ-Αετός-Συλ.γονέων και κηδεμόνων)
3. Καταγραφή και Ιεράρχηση των προβλημάτων που απασχολούν την περιοχή μας
4. Συναντήσεις με τους επικεφαλείς των συνδυασμών των υποψηφίων για της δημοτικές εκλογές και ενημέρωση τους για τα προβλήματα
5. Διοργάνωση χορού – εκδήλωσης
6. Οικονομική ενημέρωση
7. Διαδικαστικά θέματα του ΣΟΙΠ(Πρακτικά –Επιστολές-site-συνδρομές-κ.α)
8. Αλλα θέματα

[1/2/2014] Σε εξέλιξη: Δημόσια Συζήτηση - Διάλογος για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Γνωστοποίηση επιστολής ΔΣ μέσω Π. Πάντου 10/2013: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Π. Πάντου 4/2/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Χ. Δημητρίου 3/2/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Π. Πάντου 2/2/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή E. Γρίβα 2/2/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Π. Πάντου 1/2/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Δ. Πατεράκη 30/1/2014: Διαβάστε την επιστολή...
Επιστολή Π. Κουρή 29/1/2014: Διαβάστε την επιστολή...

 

[1/2/2014] Αναδημοσίευση... Επιστολή ΔΣ 25/11/2013 προς Δήμο Ωρωπού:
Προστασία των Δημοτικών ακινήτων της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Διαβάστε την επιστολή...  

[31/1/2014] ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ - ΓΠΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε την επιστολή...  

[31/1/2014] ΟΧΙ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού στην ανεξάρτητη ΙΠ

Συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 29-1-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού το αίτημα 100 περίπου κατοίκων της ΙΠ για δημιουργία ανεξάρτητης Τοπικής Κοινότητας

Το ΔΣ σε συνέχεια μια διεξοδικής συζήτησης αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της γνωμοδότησης του συμβούλιου της δημοτικής κοινότητας Αφιδνών που απόρριψε το αίτημα δημιουργίας ανεξάρτητης κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ωρωπού ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας
ΟΧΙ του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών στην ανεξαρτησία της ΙΠ  

[16/1/2014] Επιστολή Κατερίνα Κουτούλα - Γιώργος Δρόσος προς ΣΟΙΠ:
Εσπεριδοειδή Προιόντα από κατοίκους ΙΠ προς διάθεση

Διαβάστε την επιστολή...  

[6/12/2013] Ανακοίνωση Δήμου Ωρωπού για κινητοποίηση κατά διοδίων - Απόφαση Δ.Σ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Γιάννης Οικονομάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο
σας καλούν στη Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ στα Διόδια ΑΦΙΔΝΩΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

 

[5/11/2013] Απάντηση ΔΣ ΣΟΙΠ στην Επιστολή του Δήμου Ωρωπού σχετικά με την ύδρευση:

Διαβάστε την επιστολή...  

[5/11/2013] Επιστολή Δήμου Ωρωπού προς ΔΣ ΣΟΙΠ:

Εργασίες προληπτικού καθαρισμού δεξαμενών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία του Δήμου Ωρωπού

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε ενημέρωση για πιθανό πρόβλημα νερού στην περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας, ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Χρήστος Τσεκρεζής –άμεσα-, με κλιμάκιο τεχνικών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου προέβησαν σε εργασίες καθαρισμού και χλωρίωσης στη Γ & Δ Δεξαμενή της Ιπποκρατείου Πολιτείας για την καλύτερη αναβάθμιση των δεξαμενών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ωρωπού ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα, την καταλληλότητά του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο έλεγχος γίνεται με την διενέργεια Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων από Διαπιστευμένα Εργαστήρια σε κάθε Τοπική και Δημοτική Κοινότητα σε διάφορα σημεία του υδρευτικού δικτύου.

Παράλληλα ο κ. Τσεκρεζής ενημερώνει τους δημότες της Ιπποκρατείου Πολιτείας, για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, ότι:

«Η περιοχή τροφοδοτείται κανονικά με νερό της ΕΥΔΑΠ και όχι της γεώτρησης. Επίσης ξεκαθαρίζουμε ότι η γεώτρηση λειτουργούσε όλο το προηγούμενο διάστημα για την τροφοδοσία της λίμνης και μόνο».
 

[3/11/2013] Ενημέρωση από το ΔΣ ΣΟΙΠ: Καθαρότητα νερού:

Αγαπητοί κάτοικοι καλημέρα σας,

Θα έχετε διαπιστώσει ότι τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον το νερό έρχεται θολό και ελαφρώς χρωματισμένο.
Έχουμε ενημερώσει τηλεφωνικώς από το Σεπτέμβριο το αντιδήμαρχο ύδρευσης κ. Τσεκρεζή καθώς και τον δήμαρχο κ. Οικονομάκο,όταν επισκεφθήκαμε τον Δήμο (9-10-2013)για την κατάθεση των ενστάσεων για τους νέους λογαριασμούς ότι η γεώτρηση έχει <<πατώσει>> και αντλεί και χώμα.

Τους δείξαμε δε φωτογραφίες από boiler καθώς και δείγμα πυλού που υπήρχε σε αυτό.

Λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία την δική μας και των παιδιών μας σας γνωστοποιούμε τα τηλέφωνα του αντιδημάρχου 6945390755 και του δημάρχου 6977296572, ώστε να προβείτε σε έντονη διαμαρτυρία για την χρήση της γεώτρησης (πληρώνουμε για νερό ΕΥΔΑΠ) και το κακής ποιότητος νερό που μας προσφέρουν.

Επόμενο βήμα μας θα είναι να λάβουμε απόφαση όλοι μαζί για να σφραγίσουμε την γεώτρηση.


Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Φωτό 1...    Φωτό 2...
 

[31/10/2013] Οι επισημάνσεις επί του ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ που δόθηκαν στούς μελετητές 31-10-2013:

Διαβάστε όλες τις επισημάνσεις/διορθώσεις που δόθηκαν στους μελετητές:

Διαβάστε περισσότερα...
 

[31/10/2013] Επίσημα στοιχεία απογραφής 2011:

Από τα δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία σε ΦΕΚ της απογράφης του 2011 προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα για την περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα...
 

[25/10/2013] Αναβολή έγκρισης Φάσης Α΄ ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών:

Με την απουσία τους οι τοπικοί σύμβουλοι κ. Αναστασία Δέδε («Αυτοδιοικητική Συνεργασία») και Δημήτρης Ψωμιάδης («Δυναμική Πολιτεία») δεν επέτρεψαν την απαρτία του συμβουλίου, κατά την προγραμματισμένη χθες 24/10/2013 «έκτακτη» συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών το όποιο βρέθηκε σε αδυναμία να αποφασίσει την έγκριση της μελέτης Φάσης Α΄ του ΣΧΟΟΑΠ.

Παρόντες ο Αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Ηλιάσκος οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας» κκ Κώστας Λίτσας, Θωμάς Ρούσσης και Κώστας Δέδες, ο δημοτικός σύμβουλος του Κ.Κ.Ε. κ. Μιχάλης Χασιώτης.

Με δεδομένο την παρουσία των 5 δημοτικών συμβούλων και αφού το συμβούλιο δεν είχε απαρτία για λήψη απόφασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας πρότεινε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση-συζήτηση επί των παρατηρήσεων που κατέγραψαν 2 ιδιώτες μηχανικοί για το σχέδιο της μελέτης της Φάσης Α΄ του ΣΧΟΟΑΠ, αλλά και τον περαιτέρω χειρισμό της από τα όργανα του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Ηλιάσκος δεσμεύτηκε ότι, οι παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στην μελέτη από του μελετητές και στη συνέχεια η διορθωμένη μελέτη που θα προτείνει σαφή πρόταση ή προτάσεις για τη ρύθμιση της περιοχής, θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Σε καμία περίπτωση οι παρατηρήσεις δεν θα είναι Παράρτημα της μελέτης.

Φωτό...
 

[17/10/2013] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ σχετικά Έγκριση της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών:
Διαβάστε περισσότερα...
 

[15/10/2013] Ενημέρωση κ. Πάντου σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ:

Συζητήθηκε σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωρωπού το θέμα της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Παρόντες ο πρόεδρος και 3 μέλη του Δ.Σ. ΣΟΙΠ

Το θέμα ανακοινώθηκε πρώτο και αμέσως ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Ηλιάσκος τοποθετήθηκε και πρότεινε την αναβολή του, μέχρι να υπάρξει απόφαση – γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Το γεγονός ότι το ίδιο θέμα της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ έχει 2 φορές ανακοινωθεί ότι θα συζητηθεί στην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μια στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημάνθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γ. Αρμυριώτης ο οποίος επεσήμανε την προχειρότητα που αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα όπως τα ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Ηλιάσκος επιχείρησε να πείσει τους παριστάμενους, ότι αν και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην συγκεκριμένη μελέτη όπως για παράδειγμα ότι χρησιμοποιεί πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής του 2001 και καταγράφει ως ολοκληρωμένα κατά 96% τα έργα υποδομής στην ΙΠ, αυτό οφείλεται στην απειρία και την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων των αιρετών του Δήμου να χειριστούν αυτά τα σοβαρά θέματα.

Ο ισχυρισμός βέβαια αυτός καμία εφαρμογή δεν μπορεί να έχει στην συγκεκριμένη περίπτωση διότι το γραφείο που εκπονεί την μελέτη έναντι του ποσού 115.641,60 € είναι απόλυτα εξειδικευμένο και πιστοποιημένο, ο δε πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών συγκυριακά τυχαίνει να είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ιωάννα Στεργίου υπογράμμισε ότι μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Φάσης Α΄ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, απαιτείται να διορθωθεί από το μελετητικό γραφείο σύμφωνα με τις διαπιστώσεις – προτάσεις του τοπικού Συμβουλίου, των φορέων και των κατοίκων της περιοχής και να εισαχθεί ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ για συζήτηση και γνωμοδότηση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών το οποίο να παρακολουθήσουν όσοι επικεφαλείς των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου το επιθυμούν .

Το θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν θα υπάρξει η κατά νόμο προβλεπόμενη απόφαση – γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί επί της εγκυρότητας των στοιχείων της μελέτης και την αποδοχή ή όχι των προτάσεων της .
 

[09/10/2013] Επιστολές κ. Πάντου σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ:
Διαβάστε περισσότερα (Αίτηση ΣΧΟΟΑΠ)...
Διαβάστε περισσότερα (ΓΓ Αττικής)...
Διαβάστε περισσότερα (Αίτηση προς ΓΓ Αττικής)...
Διαβάστε περισσότερα (Αίτηση προς Ποιότητα Ζωής)...
 

[09/10/2013] Επιστολή Δ.Σ προς τον Δήμο Ωρωπού σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό: Διαβάστε περισσότερα (επιστολή)...
Διαβάστε περισσότερα (συννημένο)...
 

[04/10/2013] Ενημέρωση από τον Α.Ο. ΑΕΤΟΥ:
Αγαπητοί Συμπολίτες

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις μέρες προπόνησης για το τμήμα ακαδημιών του Α.Ο ΑΕΤΟΥ Μπάσκετ για τα έτη γεννήσης (2002 Αρχάριοι-2003-2004-2005-2006)

Πρόγραμμα Προπόνησης (Ακαδημίες Τμήμα Μπάσκετ Αετού) Σάββατο 15:00 με 16:00 (Ανοικτό Γήπεδο - Ηρακλείου και Γαληνού) Κυριακή 11:00 με 12:00 (Ανοικτό Γήπεδο - Ηρακλείου και Γαληνού) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6944258792

Περιμένουμε και τις δικές σας συμμετοχές των παιδιών σας και φίλων τους για την ανάπτυξη του τμήματος.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΥΘΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σημείωση: Ο Αθλητικός Πολιτιστικός και Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος «ΑΕΤΟΣ» με έδρα την Αγία Τριάδα -- Ιπποκράτειος Πολιτεία (αναγνώριση από πρωτοδικείο Αθηνών αρ. απ. 551/3-2-2011), δραστηριοποιείται στα αθλήματα: Μπάσκετ (Μέλος ΕΟΚ αρ.απ.: 118/12-6-2012), Ποδόσφαιρο σάλας (Μέλος ΕΠΟ αρ. μητρώου 6190/11-7-2012), Τοξοβολία (Μέλος ΕΦΟΤ αρ.πρ. 27067/23-4-3012), Αγωνιστικό Τραμπολίνο (Μέλος ΕΓΟ αρ. μητρώου 344/29-10-2012) και Τένις (έχει κατατεθεί αίτηση μέλους στην Ομοσπονδία Αντισφαίρισης).
 

[22/09/2013] Φωτογραφίες από τον εθελοντικό καθαρισμό:

 

[18/09/2013] Επιστολή Δ.Σ προς τον Δήμο Ωρωπού σχετικά με την παιδική χαρά στη λίμνη Μπελέτσι: Διαβάστε περισσότερα (επιστολή)...
 

[18/09/2013] Ανακοίνωση Δ.Σ σχετικά με εθελοντικό καθαρισμό:

Αγαπητοί κάτοικοι,

Ο ΣΟΙΠ προγραματίζει εθελοντικό καθαρισμό στην Αγ. Τριάδα στις 22/09/2013 και ώρα 10:30. Παρακαλούμε όλους να βοηθήσουν ώστε να καθαρίσουμε και να ομορφύνουμε την περιοχή μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
 

[03/09/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη:
Καλησπέρα
Φωτιά εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα (2/9/2013) στην περιοχή του Αγ.Μερκουρίου (Σφενδάλη)
Στην περιοχή επικρατούσε σχεδόν άπνοια.
Η αντιμετώπιση ήταν άμεση από την Πυροσβεστική υπηρεσία , ΜΑΚΙΠ, τους φίλους του Δάσους, την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας δήμου Διονύσου ,του δήμου Κηφισιάς , Γείτονες κλπ (η σειρά είναι τυχαία)
Στην περιοχή επιχείρησαν με ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερα.

Ο ΣΟΙΠ με την βοήθεια των κατοίκων ενεργοποίησε το σχέδιο πυροπροστασίας και έπραξε αυτό που γνωρίζει καλά να πράττει καλά εδώ και χρόνια δηλαδή tην τοποθέτηση ανθρωποδεικτών στις κεντρικές διασταυρώσεις για να κατευθύνουν τα πυροσβεστικά οχήματα που θα κατέφθαναν στην περιοχή του Αγ.Μερκουρίου διαμέσου της Ιπποκρατείου Πολιτείας.
Επιπλέον απέκλισαν την περιοχή της λίμνης για την περίπτωση που το ελικόπτερο ανεφοδιάζονταν απ’αυτήν και δεν άφηναν τους περίεργους και μη έχοντες δουλειά να πλησιάσουν την φωτιά
Η φωτιά γρήγορα ετέθη υπό έλεγχο με τις μικρότερες απώλειες στην χλωρίδα της περιοχής
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν στην καταστολή της και επιτήρηση της

Μην ξεχνάμε ότι εθελοντικά φυλάμε γιατί μας αρέσει η περιοχή μας και θέλουμε να την διαφυλάξουμε
Ευχαριστώ

Δ.Π
 

[01/09/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη:
Καλημέρα
Σας ενημερώνουμε ότι δύο συγκάτοικοι μας έπεσαν θύματα διάρρηξης και κλοπής εχθές τα το βράδυ γύρω στις 23.00 και το πρωί γύρω στις 3.00.
Στο πρώτο σπίτι υπήρχε συναγερμός και οι κάτοικοι ήσαν εντός
Στο δεύτερο σπίτι υπήρχε συναγερμός και οι κάτοικοι απουσίαζαν
Σας εφιστούμε την προσοχή

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για ύποπτες κινήσεις
Δ.Π
 

[26/08/2013] Ενημερώστε το Δ.Σ σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό:

Αγαπητοί κάτοικοι καλημέρα σας,

Γνωρίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας με τον ηλεκτροφωτισμό.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις λάμπες που δεν ανάβουν (καμμένες) στην γειτονιά σας.
Θα ομαδοποιηθούν και έχουμε την υπόσχεση από τον δήμο ότι θα τις αντικαταστήσουν
Όσοι δεν έχουν και φωτιστικά σημεία ας μας ενημερώσουν. Θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία και θα πιέσουμε το δήμο για τοποθέτηση τους

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύλλογο Οικιστών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
‎ippokrateios.politeia@gmail.com,
είτε τηλεφωνικά με τoν Διονύση Πατεράκη στο τηλέφωνο: 6944 367773

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
 

[22/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[19/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[18/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[17/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[16/08/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη: ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Καλησπέρα
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του στρατοπέδου του Κατσιμιδίου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στην χαράδρα δίπλα από τον δρόμο
Στην περιοχή έπνεε μέτριος άνεμος.
Η αντιμετώπιση ήταν άμεση από την Πυροσβεστική υπηρεσία, ΜΑΚΙΠ, τους φίλους του Δάσους, την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας δήμου Διονύσου ,του δήμου Κηφισιάς , Γείτονες κλπ (η σειρά είναι τυχαία)
Στην περιοχή επιχείρησαν με ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Δεν υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι οι πυροσβεστικοί κρουνοί είχαν νερό για να τροφοδοτήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
Ο ΣΟΙΠ με την βοήθεια των κατοίκων ενεργοποίησε το σχέδιο πυροπροστασίας και έπραξε αυτό που γνωρίζει καλά να πράττει καλά εδώ και χρόνια δηλαδή την τοποθέτηση ανθρωποδεικτών στις κεντρικές διασταυρώσεις για να κατευθύνουν τα πυροσβεστικά οχήματα που κατέφθαναν στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η φωτιά και στους πλησιέστερους πυροσβεστικούς κρουνούς για τον ανεφοδιασμό τους. Επιπλέον απέκλισαν την περιοχή της λίμνης για την περίπτωση που τα ελικόπτερα ανεφοδιάζονταν απ’αυτήν και δεν άφηναν τους περίεργους και μη έχοντες δουλειά να πλησιάσουν την φωτιά
Η φωτιά γρήγορα ετέθη υπό έλεγχο με τις μικρότερες απώλειες στην χλωρίδα της περιοχής
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν στην καταστολή της και επιτήρηση της

Μην ξεχνάμε ότι εθελοντικά φυλάμε γιατί μας αρέσει η περιοχή μας και θέλουμε να την διαφυλάξουμε
Σήμερα 16-08-2013 και αύριο 17 -08-2013 υπάρχει πρόβλεψη επικινδυνότητας για φωτιά από την Γ.Γ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ βαθμού 4
Αρα φυλάμε

Ευχαριστώ
Δ.Π
 

                   
 

[16/08/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη:
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά
Αφού ξεκουραστήκαμε δυό τρείς μέρες γιορτάσαμε και την ημέρα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ας φυλάξουμε και για την πυρασφάλεια
Δ.Π
 

[16/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[11/08/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη:
Μετά από ξεκούραση μίας ημέρας επανερχόμαστε λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στην φύλαξη της περιοχής μας
Θα παρακαλούσα την συμμετοχή και νέων εθελοντών
Δ.Π
 

[11/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[10/08/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη: Όπως γνωρίζετε εδώ και έντεκα ημέρες ήμασταν σε δείκτη επικινδυνότητας 4 (μέγιστο 5)
Επιτέλους σήμερα 10 Αυγούστου δεν έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 4
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε εθελοντικά και χωρίς διαμαρτυρία αυτό το δύσκολο διάστημα.
Δ.Π
 

[10/08/2013] Ενημέρωση από Δ. Πατεράκη: Όπως γνωρίζετε εδώ και μία εβδομάδα ήμαστε σε δείκτη επικινδυνότητας 4 (μέγιστο 5)
Θα παρακαλούσα την συμμετοχή και νέων εθελοντών
Δεν είναι δίκαιο κάποιοι να φυλάνε 2 και 3 φορές και κάποιοι άλλοι καθόλου
Δηλώστε συμμετοχή θα αποκτήσετε μία πολύ ωραία εμπειρία θα απολαύσετε ένα μαγευτικό νυχτερινό περιβάλλον
Θα γνωρίσετε την ομορφιά της Ιπποκρατείου Πολιτείας και την νύχτα.
Σας περιμένουμε μην διστάζετε μην ολιγωρείτε η συμμετοχή μας είναι η δύναμη μας

Δ.Π
 

[09/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[08/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[07/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[06/08/2013] Αποστολή επιστολών προς τον Δήμο Ωρωπού σχετικά την επισκευή συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης Α και Β της Ιπποκρατείου Πολιτείας καθώς επίσης και για την αντικατάσταση ή την επισκευή των αυτοματισμών τηλεχειρισμού
Διαβάστε περισσότερα (επιστολή 1η)...
Διαβάστε περισσότερα (επιστολή 2η)...
 

[06/08/2013] Προσφορά Εργασίας: Ζητείται κυρία για φύλαξη, απασχόληση μωρού 1 έτους, στην περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Ωράριο 7:30 με 14:30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 482438 Ειρήνη Τραβλοπούλου
 

[06/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[05/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[04/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[03/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[02/08/2013] Συνέχεια επιστολής κ. Κουρή προς τον κ. Πατεράκη:
Ευχαριστώ για την απάντηση Διονύση. Προκειμένου να τεκμηριώσουμε καλύτερα τις νομικές μας ενέργειες φαντάζομαι ότι κρατάμε αρχείο με τις ημέρες και ώρες διακοπής. Καλό είναι πάντως να βγει και μια ανακοίνωση στο site ώστε οι κάτοικοι να γνωστοποιούν την έναρξη και πέρας διακοπής, τη δεξαμενή από την οποία τροφοδοτούνται (εφόσον γνωρίζουν) ή τη διεύθυνση τους. Σε προγενέστερο μήνυμα είχα προτείνει να ζητάμε από το δήμο να μας κοινοποιούν, όπως είναι υποχρεωμένοι, τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων στο νερό (χημικό και μικροβιολογικό). Ανταποκρίθηκαν?
Takis KOURIS
Aeronautical Engineer
Project Manager
Aerospace Division
ATESE S.A.
Athens, Greece
 

[02/08/2013] Απάντηση προς τον κ. Κουρή από κ. Πατεράκη:
Τάκη Καλημέρα
Στην Ιστοσελίδα υπάρχει η μελέτη για την αποκατάσταση των προβλημάτων από το Καρόζη
Έχει κατατεθεί στο δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου και με emails στους δημοτικούς συμβούλους
Στο νομικό θέμα η πρώτη κίνηση ήταν η κατάθεση ενστάσεων(δεν τις παρέλαβε ο δήμος διότι ήθελε παρόντες τους καταθέτοντες)
Εχουμε συμφωνήσει να καταθέσουμε 5-6 παρόντες και να συνάψουμε τις υπόλοιπες. Μετά την απάντηση του Δήμου θα προχωρήσουμε στις νομικές ενέργειες(σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο)
Εχω αναλάβει προσωπικά και όχι συλλογικά (χωρίς καμία ευθύνη του ΣΟΙΠ) για την σύνταξη της επιστολής της δήλωσης άρνησης πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης και την υπογραφή της από
όσο το δυνατό περισσότερους κατοίκους.Θα το υλοποιήσω μέσα στον Σεπτέμβριο(Επιστροφή και κατοίκων από διακοπές)
Δ.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
 

[02/08/2013] Επιστολή κ. Κουρή προς το ΔΣ:
Καλημέρα σας
Όπως πιθανά γνωρίζετε από χθες (01-08-2013) παρουσιάζεται πάλι έλλειψη νερού στην Ιπποκράτειο, τουλάχιστον στη περιοχή που τροφοδοτείται από την Δ. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο αντιδήμαρχος ύδρευσης με τον οποίο μίλησα ¨άλλα λόγια ν αγαπιόμαστε¨. Στο ψήφισμα που καταθέσαμε 15-05 λέγαμε ότι αν δεν λυθούν τα προβλήματα σ ένα μήνα θα προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες. Που βρισκόμαστε? Επίσης ο Ντίνος ο Πάντος είχε αναλάβει μ ένα μηχανικό να αποτυπώσουν τα υφιστάμενα προβλήματα. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή? Τέλος είχαμε συμφωνήσει για επιστολή κατοίκων που θα δήλωναν άρνηση πληρωμής μέχρι αποκατάστασης των ζητημάτων. Υπάρχει εξέλιξη?
Χαιρετισμούς,
Takis KOURIS
Aeronautical Engineer
Project Manager
Aerospace Division
ATESE S.A.
Athens, Greece
 

[02/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[01/08/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[31/07/2013] Ενημέρωση από Δ.Σ όταν υπάρχει ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:

Αγαπητοί κάτοικοι καλημέρα σας,

Λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας για πυρκαγιά όταν εκδήδει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, παρακαλείσθε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στις βάρδιες πυρασφάλειας που θα πραγματοποιηθούν τις ώρες:

α. 22:00-00:00,
β. 00:00-02:00,
γ. 02:00-04:00,
δ. 04:00-06:00

Οι εθελοντές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο Οικιστών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
‎ippokrateios.politeia@gmail.com,
είτε τηλεφωνικά με τoν Διονύση Πατεράκη στο τηλέφωνο: 6944 367773

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
 

[31/07/2013] Ενημέρωση: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

[15/07/2013] Ενημέρωση: Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε επιστολή στο Δήμο και στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών σχετικά με τις θέσεις του ΣΟΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ
Διαβάστε περισσότερα...
 

[15/07/2013] Ενημέρωση: Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε και 3η επιστολή στο Δήμο σχετικά με την έλλειψη διατροφής για την πανίδα στη λίμνη Μπελέτσι. Ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση!!!
3η επιστολή...
 

[08/07/2013]

Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας (ΣΟΙΠ) στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων της συγκέντρωσης κατοίκων που πραγματοποιήθηκε στις 16-6-2013 με θέμα την ύδρευση και συγκεκριμένα την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή μονάδος του κ.μ. που μας παρέχει ο Δήμος Ωρωπού, σας προσκαλεί να συμπληρώσετε τη συνημμένη ένσταση την οποία μπορείτε να μας την παραδώσετε μαζί με φωτοτυπία του τελευταίου σας λογαριασμού ύδρευσης την Τετάρτη 10/7 και Πέμπτη 11/7 στην διασταύρωση «Παζαρόπουλου» και τις ώρες από 07:30 έως 09:30 το πρωί.

Είναι πασίγνωστη στους κατοίκους της περιοχής μας η ΕΝΝΙΑΧΡΟΝΗ ταλαιπωρία από τις συνεχείς διακοπές νερού, η άγνωστη και αμφίβολη ποιότητα του νερού που πίνουμε, αφού αυτό της ΕΥΔΑΠ αναμιγνύεται με αυτό της γεώτρησης και τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί στον υπολογισμό της τιμή μονάδας του κ.μ. που μας χρεώνεται, σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης του δικτύου.

Όσες περισσότερες ενστάσεις συγκεντρώσουμε τόσο καλλίτερα θα αναδειχτούν τα παραπάνω προβλήματα. (Η ανακοίνωση σε αρχείο)
Δείγμα Ένστασης...
 

 

[06/07/2013] Ενημέρωση: Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε επιστολή στο Δήμο και στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών σχετικά με την μή πρόσκληση του ΣΟΙΠ στις συνεδριάσεις για το ΣΧΟΟΑΠ
3η επιστολή...
 

[26/06/2013] Ενημέρωση: Το ΔΣ του ΣΟΙΠ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει ειδικό και να εκτιμήσει την κατάσταση σχετικά με τα αντλιοστάσια στην Ι.Π. Σας παραθέτουμε τις εκθέσεις του κ. Καρόζη κατασκευαστή των αυτοματισμών των αντλιοστασίων και το κόστος για την επισκευή τους μετά την αυτοψία στις 19-6-2013 καθώς επίσης και την προσφορά που είχε γίνει παλαιότερα στην πρώην κοινότητα Αφιδνών.
1ο αρχείο...
2ο αρχείο...
3ο αρχείο... 4ο αρχείο...  

[26/06/2013] Ανακοίνωση: Έντυπο ένστασης κατοίκων ΙΠ για την τιμή χρέωσης ύδρευσης προς τον Δήμο
Κατεβάστε το...  

[25/06/2013] Ενημέρωση: Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών (από ΓΓΠΠ)
Διαβάστε περισσότερα...  

[19/06/2013] Ενημέρωση: Έγινε αυτοψία από τον Καρόζη (κατασκευαστή των αυτοματισμών) των αντλιοστασίων και αναμένουμε την έκθεση του και το κόστος για την επισκευή τους
 

[18/06/2013] Ενημέρωση: Ο Αντιπρόεδρος ΣΟΙΠ Μιλτιάδης Μικελόπουλος παρέδωσε τον φάκελο (μετά από πολλές αναβολές) με τις επιστολές του ΣΟΙΠ στον Αντιδήμαρχο Τσεκρεζή Χρήστο
 

[16/06/2013] Αποφάσεις λαϊκής συγκέντρωσης: Στη λαϊκή συγκέντρωση που έγινε στις 16/6/2013 αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Να κατατεθεί ομαδική ένσταση βάσει του άρθρου 5 του κώδικα ύδρευσης από όλους τους κατοίκους της περιοχής μας. Θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τοα αριθμό του υδρομέτρη και μία φωτοτυπία του λογαριασμού ύδρευσης (θα ενημερωθείτε για την ημέρα συλλογής)

  • Να γίνει κατάληψη του Δήμου από όλους τους κατοίκους της περιοχής μας (θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για υπάρξει δημοσιοποίηση του προβλήματος)

  • Να αναρτηθεί πανό διαμαρτυρίας στις δύο εισόδους της ΙΠ

  • Οι κάτοικοι της Ι.Π. απεφάσισαν να μην ασφαλίσουν την βάνα που στέλνει νερό στην δεξαμενή Γ από την γεώτρηση ...

Την ίδια μέρα έλαβε χώρα και η κοινή συγκέντρωση ΣΟΙΠ ΜΑΚΙΠ για την πυρασφάλεια:

  • Τονίσθηκε ο καθαρά προληπτικός ρόλος του ΣΟΙΠ και ο κατασταλτικός της ΜΑΚΙΠ

  • Επισημάνθηκε η επιχειρησιακή συνεργασία των δύο συλλόγων

  • Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ΙΠ να διαβάσουν το σχέδιο πυρασφάλειας του ΣΟΙΠ (σύνδεσμος)

  • Καλούμε όλους τους κατοίκους να συνδράμουν εθελοντικά την κοινή προσπάθεια

[13/06/2013] Ενημέρωση: Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε 2η επιστολή στο Δήμο σχετικά με την έλλειψη διατροφής για την πανίδα στη λίμνη Μπελέτσι.
2η επιστολή...
 

[10/06/2013] Πρόσκληση: Κοινή πρόσκληση από τους φορείς Μ.Α.Κ.Ι.Π. και Σ.Ο.Ι.Π.
Διαβάστε περισσότερα...

 

[10/06/2013] Πρόσκληση ΔΣ ΣΟΙΠ: Όλοι στην Αγ. Τριάδα στις 16/6/2013 στις 10:00 για να συζητηθούν τα "καυτά" θέματα της πυρασφάλειας και οι κινήσεις σχετικά με την ύδρευση
 

[10/06/2013] Ανακοίνωση: ΔΣ ΣΟΙΠ και ΔΣ ΜΑΚΙΠ: Συντονισμένη και με ενιαίο σχεδιασμό η λειτουργία των εθελοντών πρόληψης
Διαβάστε περισσότερα...

 

[05/06/2013] Επιστολή κ. Λυρίτη σχετικά με επισκευή φωτιστικού κολώνας της ΔΕΗ
Διαβάστε περισσότερα...

 

[04/06/201 3] Επιστολή ΔΣ ΣΟΙΠ προς ΔΣ ΜΑΚΙΠ σχετικά με την μή έκδοση ανακοίνωσης από την ΜΑΚΙΠ για την από κοινού δράση
Διαβάστε περισσότερα...

 

[03/06/2013] Επιστολή κ. Πατεράκη σχετικά με Δημοτικό φωτισμό
Διαβάστε περισσότερα...

 

[31/05/2013] Ενημέρωση Αντιδημάρχου Υπεύθυνου Ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού κου. Χρ. Τσεκρεζή σχετικά με τα προβλήματα Υδροδότησης
Την Παρασκευή 31/5/2013 έγινε συνάντηση στο Αντλιοστάσιο Γ μεταξύ του Υπεύθυνου Ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού κου. Χρ. Τσεκρεζή, υπεύθυνο υδραυλικό του Δήμου με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΣΟΙΠ. Αναφερθήκανε τα προβλήματα, έγινε αυτοψία της δεξαμενής, της ασφάλειας και ενημερώθηκαν γενικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Ο Αντιδήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα πιέσει από την μεριά του την Τεχνική Υπηρεσία για την άμεση υλοποίηση των επισκευών.

 

[23/05/2013] Η πανίδα της λίμνης στην «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Αφιδνών (χωρίς τροφή):
Διαβάστε περισσότερα...

 

[20/05/2013] Προβλήματα Υδροδότησης και κλιμάκιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών:
Διαβάστε περισσότερα...

 

[20/05/2013] Ενημέρωση για το ΣΧΟΟΑΠ της Κοινότητας Αφιδνών:
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ αριθμ.27/15-10-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ωρωπού.
Διαβάστε περισσότερα...
 

[15/05/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 15/5/2013:

Διαβάστε τα γεγονότα της συνάντησης...


Κάντε διπλό κλικ να δείτε
το Α' μέρος του βίντεο


Κάντε διπλό κλικ να δείτε
το Β' μέρος του βίντεο


Κάντε διπλό κλικ να δείτε
το Γ' μέρος του βίντεο


Κάντε διπλό κλικ να δείτε
το Δ' μέρος του βίντεο

Φωτό 1 | Φωτό 2 | Φωτό 3 | Φωτό 4

[11/05/2013] ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ:

Διαβάστε το ψήφισμα...
 

[11/05/2013] Συγκέντρωση κατοίκων Ι. Π. και  αποτέλεσματα συζήτησης 
Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των κατοίκων το Σάββατο 11 Μαΐου με ικανοποιητική συμμετοχή, χωρίς όμως να είναι και η απαιτούμενη σύμφωνα με την σοβαρότητα των θεμάτων.

Συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα θέματα για τα προβλήματα της υδροδότησης και μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και υπογράφτηκε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας ώστε να παραδοθεί ιδιοχείρως από όλους εμάς τους κατοίκους, προς τους υπευθύνους (Δήμος Ωρωπού) στον ίδιο τον Δήμαρχο κο Οικονομάκο και στον αντιδήμαρχο ύδρευσης κο Τσεκρεζή.

Συμφωνήθηκε λοιπόν να συγκεντρωθούμε την Τετάρτη ,15 Μαΐου στις 09:30 το πρωί, στην Αγία Τριάδα, όπου με τα αυτοκίνητα μας θα κατευθυνθούμε όλοι μαζί προς το Δημαρχείο Ωρωπού.

Αντιλαμβανόμενοι όλοι μας την σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, διαπιστώνουμε πως πλέον μόνο με δραστικές κινήσεις και με μεγάλη από μέρους μας συμμετοχή μπορούμε να τραβήξουμε την προσοχή των υπευθύνων ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιλυθούν τα προβλήματα μας. Εάν τα αιτήματα μας δεν υλοποιηθούν άμεσα (χρονικό διάστημα 1 μήνα), τότε θα προχωρήσουμε σε πιο δραστικές κινητοποιήσεις. Προσδοκούμε στην συμμετοχή σας!!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

[10/05/2013] Ο Δήμος Ωρωπού και η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών τα κατάφεραν:
Το ποτήρι ξεχείλησε!!!

Η περιοχή μας παρότι συνεχίζει να έχει διακοπές υδροδότησης (τι θα γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς!), να τροφοδοτείται με νερό αδιύλιστο γεώτρησης (αγνώστου ποιότητας!), να χρεώνεται με τα ακριβότερα τιμολόγια του δήμου (για νερό γεώτρησης!), τώρα στέλνει λογαριασμούς στους κατοίκους με πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ και ειδοποιήσεις διακοπής υδροδότησης (για λογαριασμούς που έχουν πληρωθεί!)

O ΣΟΙΠ συνιστά να επικοινωνήσετε μαζί μας αν σας ήρθε υπερβολικός λογαριασμός, και όλοι οι κάτοικοι άσχετα αν είναι μέλη ή όχι του ΣΟΙΠ να παρευρεθούν στην λαϊκή συγκέντρωση το Σάββατο 11/5/2013 στις 10:00 στην Αγ. Τριάδα.

 

[02/05/2013] Ανταπάντηση Δ.Σ. ΣΟΙΠ:
Συνεχίζεται το πρόβλημα ύδρευσης και το ΔΣ απαντά στην επιστολή του Αντιδημάρχου Ύδρευσης.
Διαβάστε περισσότερα...

[30/04/2013] Αποτελέσματα Σύγκλησης νέου ΔΣ:

Ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος - Δ. Πατεράκης,
Αντιπρόεδρος - Μ. Μικελόπουλος,
Γεν. Γραμματέας - Β. Μπουγιούρης,
Ταμίας - Μ. Αγγελόπουλος,
Μέλος - Π. Πάντος

 

[30/04/2013] Το μαρτύριο συνεχίζεται - η υπομονή μας εξαντλείται όπως έχει εξαντληθεί το πόσιμο νερό στην περιοχή μας. Το ΔΣ έστειλε ξανά έκτακτη επιστολή στον Δήμο και στην Δημοτική Κοινότητα, σχετικά με την υπάρχουσα τραγική κατάσταση στην υδροδότηση. Διαβάστε περισσότερα...

Επίσης κατά την Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη έγκριση αποφασίστηκε να γίνει λαϊκή συγκέντρωση στην Αγ. Τριάδα στις 11/5/2013 για να κινηθούμε δυναμικά σχετικά με αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Το ΔΣ θα σας ενημερώσει σχετικά (ακόμα και να χρειαστεί να γίνει πιο σύντομα).

[30/04/2013 13:45] Επιστολή Αντιδημάρχου Ύδρευσης:
Αποκατάσταση βλάβης στην υδροδότηση της Ιπποκρατείου Πολιτείας
Ολοκληρώνεται άμεσα η αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Η ζημιά προκλήθηκε στη Βʼ Δεξαμενή που τροφοδοτεί με νερό την Γʼ Δεξαμενή.
Όπως ενημερώνει τους δημότες μας ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την ύδρευση κ. Χρήστος Τσεκρεζής «εντός της ημέρας θα υδροδοτηθεί κανονικά το κομμάτι της περιοχής που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή μαζί με το συνεργείο του Δήμου, τους υδραυλικούς που με αυτοθυσία τρέχουν σε κάθε βλάβη, μεριμνήσαμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιδιόρθωση. Καθημερινά καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης συνολικά στο Δήμο μας».

 

[30/04/2013] Το μαρτύριο συνεχίζεται - η υπομονή μας εξαντλείται όπως έχει εξαντληθεί το πόσιμο νερό στην περιοχή μας. Το ΔΣ έστειλε ξανά έκτακτη επιστολή στον Δήμο και στην Δημοτική Κοινότητα, σχετικά με την υπάρχουσα τραγική κατάσταση στην υδροδότηση. Διαβάστε περισσότερα...

Επίσης κατά την Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη έγκριση αποφασίστηκε να γίνει λαϊκή συγκέντρωση στην Αγ. Τριάδα στις 11/5/2013 για να κινηθούμε δυναμικά σχετικά με αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Το ΔΣ θα σας ενημερώσει σχετικά (ακόμα και να χρειαστεί να γίνει πιο σύντομα).

[30/04/2013 13:45] Επιστολή Αντιδημάρχου Ύδρευσης:
Αποκατάσταση βλάβης στην υδροδότηση της Ιπποκρατείου Πολιτείας
Ολοκληρώνεται άμεσα η αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Η ζημιά προκλήθηκε στη Βʼ Δεξαμενή που τροφοδοτεί με νερό την Γʼ Δεξαμενή.
Όπως ενημερώνει τους δημότες μας ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την ύδρευση κ. Χρήστος Τσεκρεζής «εντός της ημέρας θα υδροδοτηθεί κανονικά το κομμάτι της περιοχής που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή μαζί με το συνεργείο του Δήμου, τους υδραυλικούς που με αυτοθυσία τρέχουν σε κάθε βλάβη, μεριμνήσαμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επιδιόρθωση. Καθημερινά καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης συνολικά στο Δήμο μας».

[02/05/2013] Ανταπάντηση Δ.Σ. ΣΟΙΠ:
Συνεχίζεται το πρόβλημα και το ΔΣ απαντά στην επιστολή του Αντιδημάρχου Ύδρευσης.
Διαβάστε περισσότερα...
 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 28/4/2013:

Εψήφισαν: 52
Έγκυρα: 52

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 25
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 14
ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 25
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 23
ΠΑΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 43
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
ΛΕΥΚΑ 1
   

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΟΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31
ΖΕΡΒΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ 9
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 39
ΤΣΙΚΡΙΚΑ-ΔΕΡΜΑΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 23
ΛΕΥΚΑ 1

 

Το ΔΣ του ΣΟΙΠ σας καλεί στην ετήσια γενική συνέλευση με θέμα "Εκλογή νέου ΔΣ και Απολογισμός ΔΣ" που θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00 πμ σε περίπτωση μή απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2013 την ίδια ώρα. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγουμένης της Γενικής Συνέλευσης.

Διοικητικός απολογισμός ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης
Περίοδος 4/2011 – 4/2013 Διαβάστε περισσότερα...

Θέματα Γ. Σ.: Διαβάστε περισσότερα...
 

[22/04/2013] Επιστολή προς Υπουργό Ανάπτυξης και υποδομών κ Κωστή Χατζηδάκη με θέμα "Τιμολόγηση Προαστιακού" Διαβάστε περισσότερα...
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: [18/04/2013] ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!!!
Τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται κρούσματα διαρρήξεων ειδικότερα τις πρωινές ώρες μεταξύ 8 και 11.  Οι δράστες φαίνεται ότι περιμένουν πρώτα να φύγουν οι κάτοικοι για τις δουλειές τους.  Παρακαλείστε να είστε σε επαγρύπνηση, και να αναφέρετε οτιδήποτε ύποπτο στον Σύλλογο και τις αρμόδιες αρχές.  

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: [28/03/2013] ΕΠΙΣΤΟΛΗ από κ. Ψωμιάδη: Αίτημα για ανεξάρτητη τοπική κοινότητα στην Αγ. Τριάδα Διαβάστε περισσότερα...
[29/03/2013] Απαντητική επιστολή κ. Πάντου Διαβάστε περισσότερα...
[03/04/2013] Απαντητική επιστολή κ. Πατεράκη Διαβάστε περισσότερα...
[03/04/2013] Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Δυναμικής Πολιτείας Διαβάστε περισσότερα...
[07/04/2013] Απαντητική επιστολή κ. Πάντου Διαβάστε περισσότερα...
[07/04/2013] Επιστολή απάντηση προς κα. Μικρώνη Διαβάστε περισσότερα...  

[09/04/2013] Ενημέρωση από ΜΑΚΙΠ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ VHF & TETRA
Βάσει του προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο εκπονήθηκε από τον επιχειρησιακό τομέα της Μ.Α.Κ.Ι.Π. , την ερχόμενη Κυριακή 14/04/2013 στις 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί στο επιχειρησιακό κέντρο της ομάδας μας (έναντι Αγ. Τριάδας) μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπαίδευση στην χρήση ασυρμάτων VHF & TETRA. Η αποτελεσματική χρήση ασυρμάτων είναι προαπαιτούμενη δεξιότητα για τους εθελοντές της ομάδας μας αλλά είναι συγχρόνως πολύ χρήσιμη για όλους μας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν την ευκαιρία που σας δίνεται να μάθετε σωστά την χρήση ασύρματων συσκευών επικοινωνίας, αξίζει με το παραπάνω το χρόνο που θα διαθέσετε !!!!!!!
Οι Εθελοντές της Μ.Α.Κ.Ι.Π.
 

[03/04/2013] Επιστολή από κ. ΠΑΝΤΟ: Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Διαβάστε περισσότερα...
 

[26/03/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από κ. ΠΑΝΤΟ: Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα αντλιοστάσια της Ιπποκρατείου Πολιτείας Διαβάστε περισσότερα...
 

[21/02/2013] Το ΔΣ του ΣΟΙΠ σας ενημερώνει ότι: Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00 πμ θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο της Κάτιας Δημητροπούλου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφιδνών.
 

[20/02/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ε.ΠΟ.Σ.Κ.:
Η Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Κέντρου (Ε.ΠΟ.Σ.Κ.) διεξάγει το Τοπικό Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Αττικής το Σάββατο 23/2/2013 από τις 11.00 ως τις 14.30 και τη Κυριακή 24/2/2013 από τις 9.30 ως τις 14.30 στο Κατσιμίδι Αττικής. Η διαδρομή είναι κυκλική (Β’ Είσοδος Αγ. Τριάδας – Ιπποκράτειος Πολιτεία – Διασταύρωσης προς Κατσιμίδι – Βαρυμπόπη – Α’ Είσοδος Αγ. Τριάδας – Β’ Είσοδος Αγ. Τριάδας). Κατά τη διάρκεια του αγώνα παρακαλείστε να μην πειράξετε τις κορδέλες σήμανσης κατά μήκος της διαδρομής και να μην κινηθείτε με όχημα με φορά αντίθεση από αυτή του αγώνα. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της Τροχαίας καθώς και των Κριτών που θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής, για να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια για τους αθλητές. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

 

[16/02/2013] ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Διαβάστε την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου...

 

[05/02/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΟ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011
(Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 2011vs 2001 959/83)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 vs 2001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 3.642/ 2543
Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών 3.642 / 2543
Αγία Τριάδα,η 959/83
Αφίδναι,αι 1.908/ 1736
Δροσοπηγή,η 156/ 153
Κοκκινόβραχος,ο 195/175
Κοσμοθέα,η 131/ 51
Σταθμός Αφιδνών,ο 293/ 345

... Απίστευτο και όμως αληθινό! Και αφού το επιβεβαιώσαμε, δύο σχόλια: 1. Τελικά είμαστε περισσότεροι από όσοι νομίζουμε και η δύναμή μας μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε 2. Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε φλέγοντα ζητήματα της περιοχής είναι απογοητευτική. 959 κάτοικοι και ΜΑΚΙΠ:30-40 παλαβοί, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων:15-20 μουρλοί... Τι να πω, θέλει σκέψη η αντιστροφή της κατάστασης αυτής.

[04/02/2013] Το γραφείο τύπου της Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας μας ζήτησε να δημοσιευτεί αυτό το έγγραφο Διαβάστε το Δελτίο Τύπου...
 

[25/01/2013] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ.Ιωάννης Οικονομάκος σας προσκαλεί να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Ωρωπού για το νέο έτος 2013 την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 & ώρα 11:00πμ στο κέντρο''Αλταντίς'' (Λ.Χαλκουτσίου,Σκάλα Ωρωπού)

 

[25/01/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΙΠ:
Για όσους δεν ήταν εφικτό να παραστούν στο πρώτο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης και δεν έλαβαν το σχετικό CD με το εκπαιδευτικό υλικό, είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να προσέλθετε στο δεύτερο μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββάτο 02/02/2013 – Συνάντηση στις 13:20 στη Μ.Α.Κ.Ι.Π., ενώ καλό θα ήταν να μελετήσετε την προαναφερθείσα διαθέσιμη ύλη (Ασφάλεια – Ατομικός Εξοπλισμός – Είδη Δασικής Πυρκαγιάς – Μέρη Δασικής Πυρκαγιάς), ώστε να είσαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι να παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος.
Συγκεκριμένα μπορείτε να ανατρέξετε στα αρχεία:
http://makip.gr/arxeio/cd_cadet/dasopyrosbesi_dasoprostasia.pdf
http://makip.gr/arxeio/cd_cadet/basikes_arxes_dasopyrosvesis.pdf
http://makip.gr/arxeio/cd_cadet/pyrkagies.pdf
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

[25/01/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επεισοδιακή συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Αφιδνών
  Διαβάστε και δείτε λεπτομέρειες...

[21/01/2013] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αιτήσεις κατοίκων για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Αφιδνών την 25-1-2013 και ώρα 18:30 στο κοινοτικό κατάστημα. Η παρουσία όλων όσων πραγματικά ενδιαφέρονται είναι αναγκαία!
 

[18/01/2013] Σύσσωμο το ΔΣ του ΣΟΙΠ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στο φίλο Κώστα Κραβαρίτη για την πρόωρη απώλεια της συζύγου του Κάτιας Δημητροπούλου.  Η κηδεία θα τελεστεί στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία το Σάββατο 18/1/2013 και ώρα 12:30.
 

[18/01/2013] Η Μ.Α.Κ.Ι.Π καλεί τη διοίκηση του Συλλόγου να συνδράμει στην ανάπτυξη - επάνδρωση των οργανωτικών μονάδων Διαβάστε το σχετικό έγγραφο...
 

[18/01/2013] Το γραφείο τύπου της Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας μας ζήτησε να δημοσιευτεί αυτό το έγγραφο Διαβάστε το Δελτίο Τύπου...
 

[01/2013] ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Π.!!!

Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει αρκετές διαρρήξεις σε κατοικίες (μόνιμες και εποχιακές) στην Ι.Π.!!!
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε επιφυλακή και επαγρύπνηση και να ειδοποιούν την αστυνομία και να ενημερώνουν το ΔΣ για οτιδήποτε ύποπτο πέσει στην αντίληψη τους, ώστε να αντιδράσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα...
 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ κ. ΠΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Από κ. Πάντο

Κατέθεσα αίτηση στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών για να μου απαντήσουν (ελπίζω!) στις προβλεπόμενες προθεσμίες (50 ήμερες) σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής της οδοποιίας της περιοχής «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ». Η κατάσταση του οδικού δικτύου εκεί που βρίσκεται το οικόπεδο μου Ο.Τ. 46 και γύρω απ΄ αυτό θυμίζει στην καλλίτερη περίπτωση φτωχογειτονιά της Ελλάδας του 1950 και όχι την ακριβότερη εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ωρωπού το έτος 2013. Οι αντικειμενικές αξίες της περιοχής (αντικειμενική αξία 230.000€/οικοπεδο, τιμή ζώνης 1750€/τ.μ.) είναι οι ψηλότερες του Δήμου, όπως και οι απορρέοντες φόροι και τέλη τα οποία καλούμεθα να τα καταβάλουμε μέσα στην παρούσα πρωτοφανή οικονομική κρίση. Τα έργα υποδομής που δεν έχουν κατασκευαστεί ή ολοκληρωθεί είναι υποχρεωμένος να τα υλοποιήσει ο οικείος Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 39 του Ν. 4030/2011). Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με τη διαδικασία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία με την αξία των έργων που θα κατασκευαστούν. Επίσης προτρέπω όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων (οικοπέδων, κατοικιών) εάν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην γραμματεία της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, για να γίνει αντιληπτή από την Δημοτική Αρχή η έκταση του προβλήματος από την μη ολοκλήρωση των έργων υποδομής. (π.χ. οδοποιία, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, αποχέτευση κ.λ.π.)
Αφίδνες, 04 Ιανουαρίου 2013
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Α. Πάντος
Διαβάστε την 1η αίτηση...
Διαβάστε την 2η αίτηση...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ ΣΟΙΠ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Το ΔΣ ΣΟΙΠ έστειλε στον Δήμο Ωρωπού επιστολή τονίζοντας και πάλι τα προβλήματα Ύδρευσης στην Ιπποκρατείο Πολιτεία...
Διαβάστε την επιστολή...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ ΣΟΙΠ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Το ΔΣ ΣΟΙΠ έστειλε στον Δήμο Ωρωπού επιστολή ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τις χρεώσεις στους Λογιαριασμούς Ύδρευσης στην Ιπποκρατείο Πολιτεία...
Διαβάστε την επιστολή...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ ΣΟΙΠ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΙΠ

Το ΔΣ ΣΟΙΠ έστειλε στον Δήμο Ωρωπού επιστολή ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4030/2011 και ειδικότερα με τις ημιτελές υποδομές και την υπάρχουσα εναπομείνουσα περιουσία του οικοδομικού συνεταιρισμού...
Διαβάστε την επιστολή...

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Π.

Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν τουλάχιστον 9 απόπειρες κλοπών στην Ι.Π.!!!
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε επιφυλακή και επαγρύπνηση και να ειδοποιούν την αστυνομία και το ΔΣ για οτιδήποτε ύποπτο πέσει στην αντίληψη τους, ώστε να αντιδράσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα...
 

Κυνήγι στην Ι.Π.;

Το ΔΣ του Σ.Ο.Ι.Π. προσκαλεί εθελοντές να βρεθούν στην διαστάυρωση Γαληνού & Αριστοτέλους το Σάββατο 27/10 και Κυριακή 28/10 στις 6:45 για να ενημερώσουμε τους κυνηγούς να κυνηγούν έξω από τα όρια της Ι.Π. που είναι οικιστική περιοχή.

Πυρασφάλεια 2012

Ο Σ.Ο.Ι.Π. και η Μ.Α.Κ.Ι.Π θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους όσους βοήθησαν κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Απολογισμός Πυρασφάλειας 2012

Ο Σ.Ο.Ι.Π. και η Μ.Α.Κ.Ι.Π σας καλούν σε συνάντηση με θέμα 'Απολογισμός Πυρασφάλειας 2012' στην Αγία Τριάδα για τις 21/10/2012 και ώρα 10:00

17/10/2012: Ανακοίνωση Αντιδημάρχου Καπανδριτίου – Πολυδενδρίου κ. Δημήτρη Σωτήρχου αναφορικά με τις δήθεν κατηγορίες από μικρή ομάδα ατόμων για το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Διαβάστε την ανακοίνωση...

16/10/2012: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔΩ

Η Κ.Ε.Δ.Ω. σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καπανδριτίου κ. Δημήτρη Σωτήρχο στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης αγροτικών προϊόντων, απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες, ανακοινώνει ότι οι παραγωγοί θα διαθέτουν τα παρακάτω προϊόντα στο γήπεδο μπάσκετ του Πολυδενδρίου, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 8:00 έως 14:00.

ΠΡΟΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΒΑΡΟΣ

ΑΞΙΑ
ΦΕΤΑ 2 ΚΙΛΑ 13,5 ΕΥΡΩ
ΛΑΔΙ 5 ΚΙΛΑ 15 ΕΥΡΩ

ΡΥΖΙ

4 ΚΙΛΑ 5 ΕΥΡΩ
ΡΕΒΥΘΙΑ 2,5 ΚΙΛΑ 5 ΕΥΡΩ
ΦΑΚΕΣ 3 ΚΙΛΑ 5 ΕΥΡΩ
ΑΛΕΥΡΙ (κίτρινο – λευκό ολικής) 10 ΚΙΛΑ 6,5 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες και παραγγελίες προϊόντων κα Ντάση Αργυρώ, τηλ. Επικοινωνίας: 6932686658

15/10/2012 Επιστολή κ. Τ. Κουρή σχετικά με τα Διόδια:

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 3 χρόνων προσπάθειας επισύναψε ένα κείμενο σχετικά με το ζήτημα των διοδίων (Κείμενο 1).  Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά σε 2 συνημμένα ( Κείμενο 2, Κείμενο 3) και ζητά να αναρτηθούν στοην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση των κατοίκων.

11/10/2012: Κρατήστε μας ενήμερους:

Το ΔΣ του ΣΟΙΠ παρακαλεί όπως μας κρατάτε ενήμερους για οποιοδήποτε γεγονός στην περιοχή μας πέσει στην αντίληψη σας (διακοπές νερού, τροχαία, κλοπές, πυρκαγιές, κόψιμο δένδρων κλπ.) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικά.  Η άμεση αντιμετώπιση και ενημέρωση είναι για το καλό όλων μας.

Σχόλιο από Γραμματέα ΣΟΙΠ: Χρέωση ΦΠΑ στους λογαριασμούς ύδρευσης για την περίοδο του 1ου εξαμήνου 2010:

Δυστυχώς με βάση τον νόμο 1242/2011 (ενότητα 1 άρθρο 2 - σελίδα 2) ο Δήμος υποχρεώνεται να συμπεριλάβει ΦΠΑ στους λογαριασμούς ύδρευσης για περιόδους αναφοράς πριν από τις 22/8/2011.

Εύλογα αναρωτιόμαστε: γιατί περίμενε ο Δήμος 2 χρόνια για να αποσταλούν οι λογαριασμοί καθώς επίσης οι υπόλοιποι λογαριασμοί πρόκειται να σταλθούν ο ένας πίσω από τον άλλο;

Σχετικός Νόμος ΠΟΛ 1242/2011

Νέα Επέκταση Δικτύου; και Νέα προβλήματα υδροδότησης στην Ι.Π.

Επιστολή ΔΣ προς Δήμο και Δ.Κ. Αφιδνών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην έκθεση 'Ναυάγιο των Αντικυθήρων'. Η ξενάγηση θα γίνει Σάββατο ή Κυριακή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με το ΔΣ στο ds@ippokrateiospoliteia.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού στις 1/10/2012 αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να γίνει άμεση ανάθεση του έργου εγκατάστασης των boosters.
Στο χώρο υπήρχε και ικανοποιητικός αριθμός κατοίκων της περιοχής μας.
Σημειώνεται ότι όλοι οι σύμβουλοι ενημερώθηκαν με την τελευταία επιστολή του ΔΣ ΣΟΙΠ, διάβασαν το ψήφισμα μας καθώς επίσης είχαμε την δυνατότητα μέσω εκπροσώπου να εκφράσουμε την γνώμη μας.
Αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες κινήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης...

> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ <

Θέματα Υδροδότησης Ιπποκρατείου Πολιτείας (συνέχεια)
Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε και άλλη επιστολή στον Δήμο Ωρωπού σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης και την διακοπή παροχής νερού στην περιοχή μας
Περισσότερα

Θέματα Υδροδότησης Ιπποκρατείου Πολιτείας
Το ΔΣ του ΣΟΙΠ έστειλε επιστολή στον Δήμο Ωρωπού σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή μας
Περισσότερα

Επιστολές κ. Π. Πάντου
Προς Φελλέα με διάφορες ερωτήσεις (κοινοποίηση ΣΟΙΠ):
Προς Πρόεδρο Φελλέα 05-10-2012
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΦΕΛΛΕΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΦΕΛΛΕΥΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΕΛΛΕΑ 20-09-2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΕΛΛΕΑ 06-02-2012

Επιστολή κ. Π. Πάντου
Προς ΔΣ ΣΟΙΠ σχετικά με τον Nόμο 4030/23-11-2011
Προς ΔΣ ΣΟΙΠ 22-03-2012

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ (κ. Π. Πάντος 01-10-2012)

Από την με αρ. πρωτ. 5034 / 30-03-2011 αίτηση χρηματοδότησης ποσού ύψους 2959474.99 ευρώ του έργου αποχέτευσης κοινότητας Αφιδνών η οποία απορρίφθηκε την 20-12-2011 από το ΥΠΕΚΑ, προκύπτει η βούληση του Δήμου για κατασκευή του έργου.
Στην απόφαση (51/2011) όμως του ΔΣ Ωρωπού της 12-4-2011 σελ 4 παρ. 4.4 υπάρχει η πρόβλεψη για χρηματοδότηση μελέτης αποχέτευσης περιοχών του Δήμου που περιλαμβάνει και τις Αφίδνες !!!
Από την ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης για την μελέτη του αποχετευτικού Καπανδριτίου – Πολυδενδρίου του Δημάρχου κ. Γιάννη Οικονομάκου και αντιδημάρχου κ. Βαγγέλη Ηλιάσκου www.anparatiritis.gr/gr/2012-03-13-17-30-31/perivallon/1179-2012-09-27-16-00-05.html προκύπτει ότι οι Αφίδνες έχουν εξαιρεθεί γιατί δεν έχουν πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους.
Σύμφωνα με την ΥΑ περί διοικητικής διαίρεσης www.kedke.gr/uploads2010/FEKB129211082010_kallikratis.pdf σελίδα 17426 οι Αφίδνες έχουν πληθυσμό 2543 κατοίκους το Καπανδρίτι 2937 κατοίκους και το Πολυδένδρι 1438 κατοίκους !!!
Γιατί τώρα στην σύμβαση μελέτης του αποχετευτικού περιλαμβάνεται το Πολυδένδρι και όχι οι Αφίδνες μόνο οι αιρετοί του Δ.Σ. Ωρωπού μπορούν και θα πρέπει να απαντήσουν !!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Το ΔΣ του ΣΟΙΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι οι λογαριασμοί νερού για την περίοδο του 1ου εξαμήνου του 2010 έχουν αρχίσει να αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Σημαντικό επίσης είναι ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον δήμο, μπορούν να τις διευθετήσουν χωρίς προσαυξήσεις μέχρι τις 8/10/2012.

Χορηγία στον ΣΟΙΠ; και Πυρασφάλεια Ιπποκρατείου Πολιτείας
Απάντηση του ΔΣ του ΣΟΙΠ στις επιστολές
2η Επιστολή 21-07-2012 κ. Γραμμένου
Επιστολή 18-06-2012 κ. Γραμμένου


Επιστολή Πατεράκη σχετικά με την Τεχνόπολη (09/08/2012)


Επιστολή Πατεράκη σχετικά με το Κατσιμίδι (09/08/2012)

Ύδρευση περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Ιπποκρατείου Πολιτείας

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ κ.α.

Προβλήματα με την Υδροδότηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ειδικές εκπτώσεις σε μεγαλοφειλέτες ύδρευσης

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Κοπή κλαδιών

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΕΗ & ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Άδεια κοπής επικίνδυνης εύφλεκτης ξυλείας

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ & ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!!!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ Κ. Α. ΧΥΤΗΡΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται συχνές διακοπές υδροδότησης λόγω μειωμένης πίεσης.  Υποψιαζόμαστε ότι εκτός των άλλων υπάρχει "κρυφή" διαρροή στο δίκτυο!
Επιστολή Κατοίκου στον Δήμο Ωρωπού

Σχετική Επιστολή στον Δήμο Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού υποστηρίζει τον αγώνα μας και από κοινού προχωρούμε στα επόμενα βήματα προκειμένου να αποκλείσουμε κάθε δυνατή περίπτωση δημιουργίας τέτοιου κέντρου στα σπίτια μας.

Για παλιές καταχωρήσεις ανατρέξτε εδώ -> Παλαιός Ιστοχώρος