Ιστορικό  
Αντλιοστάσια Επικοινωνία Εθελοντές
Συντονιστής Τομεάρχες Τομείς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας ήταν και είναι πρωταρχικός παράγοντας από το καλοκαίρι το 1999 γιά το Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας (έτος ιδρύσεως 1998).

Το έτος 2000 το Δ.Σ. του συλλόγου (πρόεδρος Χαρχαλάκη Κούλα) αποφάσισε όταν η πολιτεία εφαρμόζει το σχέδιο Ξενοκράτης να κλείνουμε τις τρείς εισόδους της περιοχής (τόσες υπήρχαν τότε).

Πράγματι με την βοήθεια και των «Γειτόνων» (φύλαγαν οκτάωρο στις ταβέρνες Κατσιμιδίου εθελοντικά ) εφαρμόστηκε 5-6 φορές το καλοκαίρι του 2000.

Το έτος 2001 το Δ.Σ. του συλλόγου (πρόεδρος Νικολόπουλος Χάρης) επί πλέον αποφάσισε να χρησιμοποιηθεί το σπίτι της κ Χαρχαλάκη Κούλας ως κέντρο εκπομπής και λήψεως σημάτων συχνότητας UHF για την επικοινωνία με κατοίκους που είχαν αγοράσει πομποδέκτες UHF σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Το έτος 2002 και αφού επιτέλους είχαν τελειώσει τα έργα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, έγινε καταγραφή από τον γράφοντα των πυροσβεστικών κρουνών διότι ούτε αυτοί που το κατασκεύασαν, ούτε αυτοί που το σχεδίασαν, ούτε αυτοί που το δημοπράτησαν αλλά ούτε και αυτοί στους οποίους ανήκει (κοινότητα Αφιδνών) ήξεραν πού βρίσκονται και πόσοι είναι.

Το έτος 2003 το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν «ανθρωποδείκτες», δηλαδή κάτοικοι τοποθετημένοι στις κατάλληλες γωνίες να υποδεικνύουν στα πυροσβεστικά οχήματα την διαδρομή για την εστία της φωτιάς και για τούς πυροσβεστικούς κρουνούς. Αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία και στις δύο φωτιές κοντά στο σπίτι του κ. Παρδάλη.

Το έτος 2004 το σχέδιο πυρασφάλειας εφαρμόστηκε για την φωτιά στον κόμβο Ωρωπού και για την φωτιά κοντά στο Αμερικάνικο σπίτι. Επίσης την χρονιά αυτή φυλάχτηκε και η τέταρτη είσοδος από το αντλιοστάσιο Α.

Το έτος 2005 το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε την εφαρμογή του μέτρου των περιπολιών όταν η Πολιτική Προστασία έδινε βαθμό επικινδυνότητας 4 και την φύλαξη των εισόδων (τέσσερις τότε) όταν ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 5.

Το έτος 2006 το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε την εφαρμογή του μέτρου των κρυφών περιπολιών.

Το έτος 2007 το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε και την φύλαξη της πέμπτης εισόδου Αγ. Δημητρίου. Καθημερινώς 52 άτομα ήταν σε υπηρεσία (φύλαξη εισόδων, περιπολίες, κρυφά περίπολα) την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών στην Πελοπόννησο. Στον απολογισμό μετά την λήξη της πυροσβεστικής περιόδου τέσσερα άτομα (Παπαδοπούλου Δήμητρα, Δαμάσκος Γιώργος, Λαμπιθιανάκης Γιώργος και ο γράφων) προτείναμε να κωδικοποιηθεί όλο το σχέδιο πυρασφάλειας, να χωρισθεί η περιοχή σε 4 τομείς να ορισθούν 4 τομεάρχες και 4 αναπληρωτές, να υπάρχει 1 συντονιστής και 1 αναπληρωτής να προβλεφτούν δρόμοι διαφυγής και να ορισθούν υπεύθυνοι αντλιοστασίων. Η πρόταση έγινε δεκτή από το Δ.Σ. το συλλόγου και ανέθεσε στον κ. Λαμπιθιανάκη Γιώργο την κωδικοποίηση του σχεδίου (καταγραφή). Στην Γ.Σ. τού συλλόγου οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας τον Νοέμβριο 2007 παρουσιάστηκε το κωδικοποιημένο σχέδιο. Εκεί έγινε και πρόταση από την κ. Παπαδοπούλου Δήμητρα για την δημιουργία ομάδας εθελοντών γιατρών.

Το έτος 2008 είναι σταθμός για το σύλλογο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας αναγνωρίζει και μας εντάσσει στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων την 4η Σεπτεμβρίου 2008.

«Εντάσσουμε την Εθελοντική Οργάνωση με την Επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου 67/2008. Η ως άνω Εθελοντική οργάνωση δραστηριοποιείται στον τομέα πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην προστασία περιβάλλοντος ιδιαίτερα στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση όπως προκύπτει από την αποδεδειγμένη δράση τους στο πρόσφατο παρελθόν

Το ίδιο έτος το σχέδιο πυρασφάλειας του συλλόγου οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας εφαρμόζεται πλήρως (φωτιά Αγ. Μαρίνας-χασισοφυτεία, φωτιά Βαρυμπόμπης-Κρυονερίου, φωτιά Μαλακάσας-Σφενδάλης) τουλάχιστον 120 άτομα μέλη και μη μέλη του συλλόγου έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1 φορά (υπάρχουν άτομα πού έχουν συμμετάσχει και 10 φορές) σε περιπολίες.

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (11/2011)