ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ... ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ!...

 

Η εγγραφή σαν μέλος στον Σύλλογο έχει καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ποσό των 15€

Η ετήσια συνδρομή μέλους στον Σύλλογο έχει καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ποσό των 15€.

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν οικοδομική άδεια. Η εγγραφή καλύπτει και τα άμεσα μέλη της οικογενείας (ανιόντες/κατιόντες) που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Περισσότερες λεπτομέρειες: Ενημερωθείτε από το καταστατικό ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Κατεβάστε την αίτηση και αφού την συμπληρώσετε στείλτε μας ηλεκτρονικά (με σάρωση ή φωτογραφία) ή ταχυδρομικά.