© 1998-2018 • Αρ. Μητρώου Πολιτικής Προστασίας: 67/2008 • ΤΘ 220 • 190 14 • ΑΦΙΔΝΕΣ • email:ippokrateios.politeia@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944367773, 6944393696